KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA W KATEDRZE PODSTAW TECHNIKI NA WYDZIALE MECHANICZNYM

DZIEKAN WYDZIAŁU MECHANICZNEGO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
ogłasza konkurs
NA STANOWISKO PROFESORA UMG
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH 
W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  INŻYNIERIA MECHANICZNA

 

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, KATEDRA PODSTAW TECHNIKI

MIASTO: GDYNIA

STANOWISKO: PROFESOR UMG                                 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria Mechaniczna 

DATA OGŁOSZENIA: 01.02.2022 r.                                                                                

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.07.2022 r., godz. 1200                                                       

LINK DO STRONY: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria mechaniczna, profesor, badania naukowe, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w Katedrze Podstaw Techniki Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni;
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, które będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • posiadany dyplom doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna” lub złoży oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna”;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w zakresie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych;
 • posiada doświadczenie w pracy naukowej związanej z gospodarką morską;
 • posiada znaczący i aktualny dorobek naukowy;
 • posiada predyspozycje do pracy naukowej w zakresie prac badawczych prowadzonych przez Katedrę;
 • prowadził zajęcia dydaktyczne w zakresie wytrzymałości materiałów i podstaw konstrukcji maszyn.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna” lub pokrewnej z oświadczeniem o prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie „inżynieria mechaniczna”;
 • dorobek naukowy z ostatnich 10 lat;
 • kserokopie posiadanych dyplomów i certyfikatów językowych.

ADRES KORESPONDENCYJNY: Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Podstaw Techniki

                                                       ul. Morska 81-87, pok. A208    81-225 Gdynia 

                                                       tel.: (48-58) 55 86 331 e-mail: kptatwm.umg.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

-  w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport

Prosimy o umieszczenie na przesyłanych dokumentach klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych).

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

 

INSTITUTION:  GDYNIA MARITIME UNIVERSITY, FACULTY OF MARINE ENGINEERING, DEPARTMENT OF ENGINEERING SCIENCES

CITY: GDYNIA

POSITION: PROFESSOR GMU  

DISCIPLINE: Mechanical Engineering

POSTED: 01.02.2022

EXPIRES: 01.07.2020, HOUR: 12.00

DECISION: 07.07.2022

WEBSITE: bip.umg.edu.pl/praca   umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEYWORDS: mechanical engineering, professor GMU, scientific research, material strength, machine construction

THE CONDITIONS OF EMPLOYMENT:

 • employment at the Department of Engineering Sciences, Faculty of Marine Engineering, Gdynia Maritime University,
 • full-time employment at Gdynia Maritime University, which will be the basic workplace.

THE PROFESSOR GMU CANDIDATE SHOULD HAVE:

 • a doctor of science diploma (habilitated Ph.D or equivalent) of technical sciences in discipline “mechanical engineering”;
 • fluency in English;
 • scientific publications from last 10 years;
 • determination for scientific research in discipline “mechanical engineering”;
 • knowledge of Polish and English in the scope, enabling conducting didactic classes and scientific research.

APPLYING CANDIDATES ARE ASKED TO PREPARE:

 • an application letter for a job addressed to the Rector of Gdynia Maritime University;
 • short CV;
 • copy of diploma of graduation;
 • photocopies of diploma.

ADDRESS FOR APPLICATIONS:

Gdynia Maritime University, Department of Engineering Sciences

81-87 Morska st.

81-225 Gdynia, Poland

Room A208, tel: (48-58) 5586 331

e-mail: kptatwm.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Malinowska
31.01.2022
Wprowadzenie:
m_malinowska 31.01.2022
Ostatnia modyfikacja:
m_malinowska 31.01.2022
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, M.Malinowska, poniedziałek, 31 Styczeń, 2022
Wprowadzenie:
m_malinowska, 31.01.2022
Ostatnia modyfikacja:
m_malinowska, 31.01.2022