KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W KATEDRZE MATEMATYKI NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

   DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
   UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs      

NA STANOWISKO ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 03.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.07.2022 do godz. 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 07.07.2022

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • wykształcenie wyższe na kierunku Matematyka (poziom magister),
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy dydaktycznej,
 • co najmniej pół roku doświadczenia w pracy dydaktycznej na wyższych uczelniach, praca na wyższej uczelni morskiej będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność obsługi podstawowych programów i aplikacji komputerowych, w tym aplikacji Microsoft Teams,
 • znajomość podstaw programowania,
 • doświadczenie w przygotowaniu i organizowaniu imprez związanych z pracą dydaktyczną, w tym promujących szkoły i uczelnie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;
 • CV;
 • kserokopia posiadanych dyplomów,
 • kserokopia posiadanych certyfikatów.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Matematyki, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. +48 58 55 86 233, e-mail: kmatwn.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: GDYNIA MARITIME UNIVERSITY

CITY: GDYNIA, POLAND

POSITION: TEACHING ASSISTANT

POSTED: 03.06.2022

EXPIRES: 03.07.2022, 2:00 PM

WEBSITE: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEY WORDS: Mathematics, Pedagogy

DESCRIPTION (field, expectations, comments)

THE RESEARCH ASSISTANT CANDIDATE SHOULD HAVE:

 • higher education in Mathematics (master's level),
 • teacher qualifications and pedagogical preparation,
 • at least 1 year of experience in teaching,
 • at least six months of experience in lecturing at universities, experience at maritime universities will be an additional advantage,
 • practical knowledge of basic computer programs and applications, including Microsoft Teams,
 • knowledge of the basics of programming,
 • experience in preparing and organizing events related to teaching and lecturing, including those promoting schools and universities.

 

APPLYING CANDIDATES ARE ASKED TO PREPARE:

 • an application for employment addressed to the Rector of Gdynia Maritime University;
 • CV;
 • photocopy of the diplomas held;
 • photocopy of certificates.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
03.06.2022
Wprowadzenie:
w.szostak 03.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
w.szostak 03.06.2022
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, mgr W. Szostak, piątek, 3 Czerwiec, 2022
Wprowadzenie:
w.szostak, 03.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
w.szostak, 03.06.2022