KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W KATEDRZE NAWIGACJI NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 07.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.09.2022, 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 09.09.2022

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera (transport, matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika i pokrewne)
 • znajomości w stopniu co najmniej dobrym przynajmniej jednego z wymienionych języków programowania: Python, C/C++, PHP
 • wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: technologie informacyjne oraz informatyka

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;
 • CV;
 • kserokopia posiadanych dyplomów.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Nawigacyjnego, al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia, tel. (58) 558 61 34, e-mail: biuroatwn.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: MARITIME UNIVERSITY, FACULTY OF NAVIGATION, DEPARTMENT OF NAVIGATION

CITY: GDYNIA

POSITION: research and teaching assistant

DISCIPLINE: civil and transport engineering

POSTED: 07.06.2022

EXPIRES: 08.09.2022, 2 PM

WEBSITE http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEY WORDS: Transport, IT, automatics and robotics, electronics, electrical engineering

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The research assistant candidate should have:

 • Master’s or master’s degree in engineering diploma in technical science (transport, IT, automatics and robotics, electronics, electrical engineering)
 • at least good programming skills in C/C++ or Python language
 • knowledge required for teaching of computer science and information technologies

Applying candidates are asked to prepare:

 • an application for a job;
 • short CV;
 • photocopies of diploma.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
07.06.2022
Wprowadzenie:
w.szostak 07.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
w.szostak 07.06.2022
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, mgr W. Szostak, wtorek, 7 Czerwiec, 2022
Wprowadzenie:
w.szostak, 07.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
w.szostak, 07.06.2022