KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W KATEDRZE FIZYKI NA WYDZIALE MECHANICZNYM

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W KATEDRZE FIZYKI NA WYDZIALE MECHANICZNYM

DZIEKAN WYDZIAŁU MECHANICZNEGO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
ogłasza konkurs
NA STANOWISKO ADIUNKTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO - DYDAKTYCZNYCH 
W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  INŻYNIERIA MECHANICZNA lub NAUKI O ZIEMII I ŚRODOWISKU

 

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, KATEDRA FIZYKI

MIASTO: GDYNIA

STANOWISKO: ADIUNKT                                    

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria Mechaniczna, Nauki o Ziemi i Środowisku     

DATA OGŁOSZENIA: 30.06.2022 r.                                                                                

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.07.2022 r., godz. 1400                                                       

LINK DO STRONY: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka, adiunkt, pomiary fizyczne, środowisko morskie

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w Katedrze Fizyki Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni;
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy;
 • prowadzenie zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i rachunkowych z przedmiotów Fizyka i Fizyka Morza;
 • prowadzenie badań w obszarze fizyki wód morskich wpisujących się w dyscypliny inżynierii mechanicznej lub nauk o Ziemi i środowisku.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • studia magisterskie w zakresie fizyki lub oceanografii fizycznej;
 • stopień doktora;
 • biegła znajomość języka angielskiego i polskiego;
 • dyspozycyjność, gotowość do udziału w badaniach terenowych i rejsach badawczych;
 • znajomość programów do analizy danych badawczych, np. surfer i grapher;
 • dorobek w postaci publikacji naukowych w dyscyplinach inżynieria mechaniczna oraz nauki o Ziemi i środowisku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;
 • CV;
 • kserokopia posiadanych dyplomów i certyfikatów językowych. 

ADRES KORESPONDENCYJNY: Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Fizyki

                                                       ul. Morska 81-87, pok. C118    81-225 Gdynia 

                                                       tel.: (48-58) 55 86 563 e-mail: h.toczekatwm.umg.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

-  w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport

Prosimy o umieszczenie na przesyłanych dokumentach klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych).

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

 

 

 

 INSTITUTION:                                          GDYNIA MARITIME UNIVERSITY                                                    

          FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, PHYSICS DEPARTMENT                    

CITY:                                                                         GDYNIA                                                                 

POSITION:                                                   ASSISTANT PROFESSOR                                              

DISCIPLINE:              mechanical engineering, Earth and environment sciences                               

POSTED:                                                                    30.06.2022 r.                                                          

EXPIRES:                                                                 31.07.2022 r., H: 1400                                              

WEBSITE          http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEY WORDS: physics, assistant professor, physical measurements, marine environment

THE CONDITIONS OF EMPLOYMENT:

 • employment at the Department of Physics, Faculty of Mechanical Engineering, Gdynia Maritime University;
 • full-time employment at the Gdynia Maritime University, which will be the basic workplace;
 • teaching students in the form of lectures, laboratories and calculating classes in the subjects of Physics and Physics of the Sea
 • research in the field of sea water physics in the disciplines of Earth and environmental sciences or mechanical engineering

THE RESEARCH ASSISTANT CANDIDATE SHOULD HAVE:

 • a master's degree in physics or a master's degree in physical oceanography,
 • a doctor’s degree,
 • fluency in Polish and English confirmed by certficates.
 • availability, readiness for field measurements and research cruises,
 • knowledge of research data analysis programs, e.g. surfer and grapher,
 • achievements in the form of scientific publications in disciplines of mechanical engineering as well as earth and environmental sciences.

APPLYING CANDIDATES ARE ASKED TO PREPARE:

 • an application for a job addressed to the Rector of Gdynia Maritime University;
 • short CV;
 • photocopies of diplomas and language certificates.

 

ADDRESS FOR APPLICATIONS:

Gdynia Maritime University

Physics Department

Morska 81-87

81-225 Gdynia, Poland

room: C118, tel.: (48-58) 55 86 563

e-mail: h.toczekatwm.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Malinowska
24.06.2022
Wprowadzenie:
m_malinowska 24.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
m_malinowska 06.07.2022
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, M.Malinowska, piątek, 24 Czerwiec, 2022
Wprowadzenie:
m_malinowska, 24.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
m_malinowska, 06.07.2022