Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zarządzania i Ekonomii Wydziału Zarzadzania i Nauk o Jakości

 

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 27.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 05.09.2022, godz. 15.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 12.09.2022

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w Zakładzie Zarządzania i Ekonomii Wydziału Zarzadzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • dyplom magistra uzyskany na kierunkach związanych z zarządzaniem lub ekonomią, rachunkowością, finansami,
 • znajomość problematyki dotyczącej: finansów, rachunkowości finansowej, analizy finansowo-ekonomicznej
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
 • CV,
 • kserokopia posiadanych dyplomów,
 • ewentualnie wykaz osiągnięć naukowych.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuroatwznj.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych  kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy 

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny. Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
24.06.2022
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 03.08.2022
Wytworzenie informacji:
UMG Dział Kadr i Płac, A.Jażdżewska, piątek, 24 Czerwiec, 2022
Wprowadzenie:
i.wierzbowska, 24.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt, 03.08.2022