ASYSTENT W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA CHEMICZNA

DYREKTOR INSTYTUTU MORSKIEGO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH W DYSCYPLINIE  INŻYNIERIA CHEMICZNA

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 28.06.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.07.2022 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 05.08.2022 r.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, Instytut Morski, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

  • magister inżynier technologii ochrony środowiska, mgr ochrony środowiska lub mgr chemii,
  • co najmniej 10 letnie doświadczenie w pracy analityka w akredytowanym laboratorium,
  • doświadczenie w prowadzeniu badań organicznych zanieczyszczeń chemicznych w próbkach środowiskowych ,
  • umiejętność obsługi chromatografów gazowych z detektorami MS, FID i ECD oraz interpretacji wyników pomiarów,
  • znajomość  j. angielskiego w stopniu średniozaawansowanym,
  • biegła znajomość pakietu MS Office,
  • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

  • umiejętność oznaczania WWA, PCB, BTEX, benzyn, olejów mineralnych oraz TBT  w próbkach środowiskowych (wody, ścieki, grunty, osady denne),
  • umiejętność przeprowadzenia walidacji i oszacowania niepewności metod badawczych chromatograficznych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;
- CV;
- kserokopia posiadanych dyplomów.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Instytut Morski, ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk, e-mail: imatim.umg.edu.pl, lub grazyna.dembskaatim.umg.edu.pl tel. +48 58  585 85 98

Prosimy o umieszczenie na przesyłanych dokumentach klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego. W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Instytut Morski

Wytworzył informację:

D.ZIobro
28.06.2022
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 28.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 28.06.2022
Wytworzenie informacji:
UMG Instytut Morski, D.ZIobro, wtorek, 28 Czerwiec, 2022
Wprowadzenie:
i.wierzbowska, 28.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska, 28.06.2022