Starszy magazynier biblioteczny

Stanowisko: Starszy magazynier biblioteczny

Wymiar czasu pracy: pełen etat - na zastępstwo

Komórka organizacyjna: Biblioteka Główna UMG

Obowiązki: 

 • bieżąca realizacja zamówień na materiały biblioteczne (odszukania w magazynie egzemplarza, przekazanie do wypożyczalni, wycofywania niezrealizowanych zamówień)

 • obsługa bibliotecznego systemu

 • włączanie na bieżąco do magazynów zwróconych materiałów bibliotecznych

 • sprawdzanie poprawnego układu księgozbioru na półkach

 • udział przy selekcji księgozbioru: utrzymanie porządku i czystości na półkach magazynowych

 • pieczętowanie i włączanie do magazynu nowości książkowych

 • zachowawcza konserwacja zbiorów

Wymagania podstawowe: 

 • wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe

 • biegła obsługa komputera (środowisko Windows) oraz pakietu biurowego Office (Word, Excel)

 • gotowość do pracy w godzinach zgodnych z harmonogramem w zakresie godzin 7.15 - 18.00

 • obsługa systemu bibliotecznego w zakresie realizowanych zadań

Wymagania dodatkowe: 

 • brak przeciwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.)

 

Przewidywana data zatrudnienia:  sierpień 2022

Dodatkowe informacje: równoważny system czasu pracy

Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje należy składać na adres: dyrektorBGatbg.umg.edu.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 15.07.2022 r.

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy(link is external).

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy,
że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Biblioteka Główna UMG
29.06.2022
Wytworzenie informacji:
UMG Dział Kadr i Płac, Biblioteka Główna UMG, środa, 29 Czerwiec, 2022
Wprowadzenie:
Anna Tymińska, 29.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska, 04.07.2022