Oficer Elektryk - Dar Młodzieży

Stanowisko: oficer elektryk

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Dar Młodzieży

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

- Dyplom Oficera Elektroautomatyka Okrętowego

- Doświadczenie na stanowisku Oficera Elektroautomatyka

-  Aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia i książeczka żeglarska

-  aktualne świadectwa - przeszkolenia w zakresie:

  • bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
  • ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego
  • w zakresie ITR
  • w zakresie pierwszej pomocy medycznej
  • w zakresie dowodzenia siłownią okrętową
  • dla członków załóg  z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
  • ratownika

Przewidywana data zatrudnienia: lipiec 2022 r.

Dokumenty: CV, aplikację oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) należy przesłać na adres rekrutacjaatpraca.umg.edu.pl do 13.07.2022 r. podając w tytule maila nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny
oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich
08.07.2022
Wytworzenie informacji:
UMG Dział Kadr i Płac, Dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich, piątek, 8 Lipiec, 2022
Wprowadzenie:
M.Krakowska, 08.07.2022
Ostatnia modyfikacja:
M.Krakowska, 08.07.2022