Starszy specjalista - KATEDRA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH - 1/2 etatu

Wymagania:

- wykształcenie wyższe w zakresie informatyki;

- dobra znajomość języka angielskiego;

- znajomość oprogramowania w zakresie technologii informacyjnych, systemów operacyjnych i baz danych;

-doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych.

Przewidywana data zatrudnienia: 01.05. 2016r.

Dokumenty: CV, list motywacyjny, odpis dyplomu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w sekretariacie Katedry Systemów Informacyjnych,  pok. 107, bud. F Akademii Morskiej ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia w terminie do 29.04.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dziekan WPiT
21.04.2016
Wytworzenie informacji:
UMG Dział Kadr i Płac, Dziekan WPiT, czwartek, 21 Kwiecień, 2016
Wprowadzenie:
M.Krakowska, 21.04.2016
Ostatnia modyfikacja:
M.Krakowska, 29.04.2016