Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

DZIEKAN WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
 UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
ogłasza konkurs
NA STANOWISKO ADIUNKTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO -DYDAKTYCZNYCH 
W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA / NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 08.12.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30.01.2021

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 15.02.2021

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

-   zatrudnienie w Katedrze Systemów Informacyjnych Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 
     Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

-   zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Uniwersytecie
     Morskim, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy,

-   prowadzenie badań w obszarach wpisujących się w dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja/  
     nauki o zarządzaniu i jakości.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

-   dyplom doktora  uzyskany w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub w ramach
  innej dyscypliny wraz z potwierdzeniem dorobku związanego z informatyką lub jej zastosowaniami
  w praktyce,

- wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem dydaktyki w takich zakresach jak: technologie
    mobilne i internetowe lub inżynieria oprogramowania i projektowania systemów informatycznych,      
    systemów rozproszonych, systemów wspomagania decyzji,

- prowadzenie badań naukowych w obszarach: zastosowania informatyki, algorytmiki, rozwiązywania
    trudnych problemów kombinatorycznych, wspomagania decyzji, sztucznej inteligencji,           

-   wykaz osiągnięć naukowych,

-   znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

-    predyspozycje do pracy dydaktycznej,

-    umiejętność pracy zespołowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

-   podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

-   CV,

-   kserokopia posiadanych dyplomów,

-   oświadczenia wraz z wykazem doświadczenia dydaktycznego i/lub praktycznego,

- w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co
    najmniej B1

DODATKOWE INFORMACJE:

- w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa,
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuroatwpit.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
08.12.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 08.12.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.12.2020