Pielęgniarz/Pielegniarka Dar Młodzieży

Stanowisko: Pielęgniarz/Pielęgniarka

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Dar Młodzieży

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

- dyplomowana/y Pielęgniarka/rz

  lub

- dyplomowana/y Ratownik medyczny

  lub

- osoba po ukończeniu kursu Ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej

  i kursy medyczne I-III stopnia wg. STCW

- aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia i książeczka żeglarska

- aktualne świadectwa - przeszkolenia:

  • Świadectwo Przeszkolenia w Zakresie Bezpieczeństwa (Basic Safety Certificate)
  • w zakresie problematyki ochrony statku

Dodatkowe informacje:

- marynarska umowa o pracę na czas określony

Przewidywana data zatrudnienia: luty/marzec 2021 r.

Dokumenty: CV i aplikację należy przesłać na adres rekrutacjaatpraca.umg.edu.pl do 22.01.2021 r. podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska i statku.

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych  kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami
dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy,
że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Armatorski

Wytworzył informację:

Dział Kadr i Płac
12.01.2021
Wprowadzenie:
m.palka 12.01.2021
Ostatnia modyfikacja:
m.palka 12.01.2021