Konkurs na stanowisko profesora w Katedrze Logistyki i Systemów Transportowych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
ogłasza konkurs
NA STANOWISKO PROFESORA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZ0 - DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 13.01.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 11.02.2021

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 12.02.2021

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

-    zatrudnienie w Katedrze Logistyki i Systemów Transportowych  Wydziału Zarządzania i Nauk
     o Jakości  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

-    zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić
     podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

-   posiadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk  o zarządzaniu i jakości,

-   znajomość problematyki dot. projektowania systemów i procesów logistycznych, zarządzania
    w logistyce, controllingu, inteligentnych systemów logistycznych i transportowych,

-   znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

-    predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

- kwestionariusz osobowy,

- CV,

- kserokopia nominacji profesorskiej,

- wykaz dorobku  naukowego,

- oświadczenie o uznaniu UMG za swoje pierwsze miejsce pracy.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuroatwznj.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych  kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję
o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
13.01.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.01.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 14.01.2021