Profesor w katedrze logistyki i systemów transportowych na wydziale zarządzania i nauk o jakości - konkurs zakończony 11.02.2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko profesora w Katedrze Logistyki i Systemów Transportowych - w konkursie otwartym wybrany został kandydat: prof. dr  hab. Mirosław Chaberek.

Uzasadnienie:

Prof. dr  hab. Mirosław Chaberek spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko profesora  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Dorobek naukowy i dydaktyczny prof. dr. hab. M. Chaberka w pełni odpowiada zarówno kryteriom merytorycznym, jak i wymaganemu zakresowi wiedzy określonemu w ogłoszeniu konkursowym.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
17.02.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 17.02.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 17.02.2021
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, A.Jażdżewska , środa, 17 luty, 2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt, 17.02.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt, 17.02.2021