Specjalista w Biurze Dziekana - konkurs rozstrzygnięty w dniu 03.12.2019.

Konkurs na stanowisko Spcejalisty w Biurze Dziekana Wydziału Nawigacyjnego - rozstrzygniety w dniu 03.12.2019

Informujemy, że w  wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty w Biurze Dziekana Wydziału Nawigacyjnego - w konkursie otwartym wybrana została kandydatka:

Pani mgr Weronika Szostak.

Uzasadnienie:

Pani mgr Weronika Szostak spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nią rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada ona wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr Weronika Szostak
28.10.2020
Wprowadzenie:
w.szostak 28.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
w.szostak 28.10.2020