Współpraca międzynarodowa

Uniwersytet Morski w Gdyni realizując założenia polityki morskiej RP oraz kierując się priorytetami strategii rozwoju Uczelni, od wielu lat rozwija pomyślnie współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, dydaktycznymi oraz instytucjami międzynarodowymi.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą
Wytworzenie informacji:
UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą, I.Dudek-Muczyńska, środa, 1 Marzec, 2017
Wprowadzenie:
I.Dudek-Muczyńska, 01.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska, 09.05.2021