Dialog techniczny2019r.DT/1/2019 Zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z języka angielskiego dla pracowników Wydziału Elektrycznego

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego (wersja doc i pdf)

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2019-02-05 do godz.14:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 01/02/2019 - 08/02/2019

 2017r.DT/17/2017 Wyposażenie laboratorium Programowalnych Układów Cyfrowych Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-06-09 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 12/06/2017 - 23/06/2017

 


DT/16/2017 Wyposażenie laboratorium napędów okrętowych, energoelektroniki i podstaw elektroniki Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-05-31 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 05/06/2017 - 28/06/2017

 


DT/15/2017 Wyposażenie Laboratorium Techniki cyfrowej II Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-05-12 do godz.10:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 15/05/2017 - 31/05/2017

 


DT/14/2017 Dostawa pakietów medycznych dla pracowników AMG

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Zgłoszenie udziału w wersji edytowalnej

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-05-12 do godz.13:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 15/05/2017 - 19/05/2017

 

Pytanie przesłane w dniu 09/05/2017r.: "ilu pracowników zamierzacie państwo objąć opieką medyczną"

Odpowiedz Zamawiającego: planujemy 650 pracowników.

Pytanie przesłane w dniu 10/05/2017r.: "czy pakiety medyczne mają zawierać również inne świadczenia oprócz badań laboratoryjnych?"

Odpowiedz Zamawiającego: Przede wszystkim zależy nam na zasadach dostępności konsultacji lekarzy specjalistów i badań lekarskich, diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej.

Pytanie przesłane w dniu 10/05/2017r.: "Czy pakiet obejmuje całość, czyli lekarzy, diagnostykę obrazową i diagnostykę laboratoryjną, czy można złożyć tylko na diagnostykę laboratoryjną?"

Odpowiedz Zamawiającego: Interesuje nas całość.

 


DT/13/2017 Wyposażenie laboratorium urządzeń radiokomunikacyjnych  Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni - Modernizacja i doposażenie laboratorium urządzeń radiokomunikacyjnych

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-05-05 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 08/05/2017 - 21/05/2017

 


DT/12/2017 Wyposażenie Pracowni doktoranckiej Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-05-12 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 11/04/2017 - 12/05/2017

 


DT/11/2017 Wyposażenie laboratorium Elektroenergetyki Okrętowej Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni - symulator elektrowni okrętowej

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Szczegółowy opis symulatora

Szczegółowy opis symulatora wersja po zmianie z dnia 21.03.2017r. (zmiany zaznaczone niebieskim kolorem)

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-03-23 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 16/03/2017 - 30/03/2017

 


DT/10/2017 Wyposażenie laboratorium Inżynierii Materiałowej Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-03-29 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 16/03/2017 - 29/03/2017

 


DT/9/2017 Wyposażenie laboratorium Automatyzacji Okrętowych Systemów Energetycznych Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

 

Dialog techniczny dotyczył, będzie wyposażenia laboratorium w następujące urządzenia:

1) Symulator silnika głównego - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

2) Sterowniki programowalne PLC - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Pytanie Wykonawcy: Czy chcą Państwo, aby jedynie dostarczono sterowniki, czy również jego zaprogramowano?
Odpowiedż Zamawiającego: Ma być możliwość programowania sterowników. Mają to być zestawy dydaktyczne.

3) Mikrokontrolery - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

4) Oprogramowanie - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

5) Projektor - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

6) Tablica multimedialna - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

7) Kamera termowizyjna - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

 

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-03-31 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 07/03/2017 - 31/03/2017

 


DT/8/2017 Wyposażenie laboratorium Elementów Automatyki oraz Mechatroniki i Robotyki Wydzialu Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

 

Dialog techniczny dotyczył, będzie wyposażenia laboratorium:

w uklad zasilania stanowisk laboratoryjnych w sprężone powietrze

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

 

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-03-13 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 13/03/2017 - 31/03/2017

 


DT/7/2017 Wyposażenie laboratorium Podstaw Automatyki Wydzialu Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

 

Dialog techniczny dotyczył, będzie wyposażenia laboratorium:

- stanowisk laboratoryjnych służących do badania podstawowych i zaawansowanych zasad  sterowania w otwartych i zamkniętych pętlach regulacji, przygotowanych do współpracy z nadrzędnymi systemami sterującymi.
- sterowników programowalnych służących do implementowania algorytmów sterowania i pełniących rolę systemów sterujących w układach regulacji automatycznej.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-03-13 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 13/03/2017 - 31/03/2017

 


DT/6/2017 Wyposażenie laboratorium Maszyn i urządzeń okrętowych oraz modernizacja i przebudowa stanowiska silnika 3AL25/30 Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

 

Dialog techniczny dotyczył, będzie wyposażenia laboratorium w następujące urządzenia:

1) Opornica wodna - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

2) Regulator napięcia prądnicy - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

3 acde) Moduł paliwowy - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

3 bf) Wirówka oleju smarnego z podgrzewaczem - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

4) Układ umożliwiający równoległą pracę prądnicy - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

5) Stanowiska hydrauliki siłowej - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

6) Miernik drgań - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

7) Stanowisko kontenera chłodniczego - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

8) Odolejacz - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

9) Miernik dźwięku 30 - 130 dB - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

 

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-03-16 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 20/03/2017 - 19/05/2017

 


DT/5/2017 Wyposażenie laboratorium Technologii Remontów Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

 

Dialog techniczny dotyczył, będzie wyposażenia laboratorium w następujące urządzenia:

1) Wyważarka kompaktowa - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

2) Urządzenie do diagnozowania zużycia łożysk tocznych - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

3) Suwnica bramowa - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

4) Stanowisko do ustawiania linii wałów - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

5) Stanowisko do sprężynowania wału - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

6) Urządzenie do pomiaru wibracji i diagnostyki łożysk - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

7) Stanowisko do regulacji wtryskiwaczy - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

8) Wirówka - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

9) Pompa śrubowa - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

10) Pompa wirowa - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

11) Sprężarka tłokowa - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

12) Pompa zębata - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

13) Turbosprężarka - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

14) Szafka narzędziowa z wyposażeniem - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

15) Stanowisko do napawania i spawania plazmowego - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

16) Zestaw kluczy dynamometrycznych - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

17) Przyrząd kontrolny do kluczy dynamometrycznych - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

18) Szlifierka do zawoprów i gniazd zaworowych - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

19) Honownica - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

20) Komplet przyrządów pomiarowych - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

21) Stół warsztatowy przewoźny - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

22) Frezarka - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

 

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-02-17 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 20/02/2017 - 24/03/2017

 


DT/4/2017 Dostawa i montaż projektora multimedialnego z wyposażeniem oraz systemu kontroli oświetlenia i zasłon na Auli Głównej Akademii Morskiej w Gdyni

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-01-31 do godz.15:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 14 dni

 


DT/3/2017 Wyposażenie laboratorium Automatyki Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

 

Dialog techniczny dotyczył, będzie wyposażenia laboratorium:

1) Stanowiska ćwiczeniowe Laboratorium Automatyki – 6 tematów

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

2) Stanowisko robotów dydaktycznych

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

3) Morskie symulatory programowe

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

4) Platformy dla systemów wbudowanych z mikrokontrolerami oraz moduły z kamerą podłączane do dedykowanego złącza minikomputera

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

 

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-02-03 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 07/02/2017 - 10/02/2017

Z uwagi na duże zainteresowanie przedłużamy termin przesyłania zgłoszeń oraz prowadzenia dialogu do 15.02.2017r.

 


DT/2/2017 Wyposażenie laboratorium Projektowania i konstrukcji urządzeń Wydzialu Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

 

Dialog techniczny dotyczył, będzie wyposażenia laboratorium:

1) w zakresie 12 stacji lutowniczych wraz z osprzętem;
- w zakresie jednego autotransformatora regulowanego.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

2) w zakresie materiałów eksploatacyjnych do frezarki obwodów drukowanych.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

3) w zakresie oprogramowania do projektowania obwodów drukowanych - pelna 3 stanowiskowa licencja

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

4) w zakresie wiertarek wraz z osprzętem dedykowanych do prac przy wytwarzaniu obwodów drukowanych oraz obudów urzqdzeń elektronicznych.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

 

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-02-13 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 26/01/2017 - 03/02/2017 oraz 13/02/2017 - 17/02/2017

 


DT/1/2017 Wyposażenie Laboratorium Fizyki Morza Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2017-02-15 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 16/02/2017 - 01/03/2017

 

 2016r.

 

DT/1/2016 Wyposażenie laboratorium Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16)

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Przesyłanie zgłoszeń przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym do 2016-11-30 do godz.12:00.

Dialog techniczny prowadzony będzie przez okres: 28/11/2016 - 16/12/2016

 2014r.

 

DT/1/2014 Wyposażenie laboratoriów Wydziałów Elektrycznego i Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni

W ramach projektu " Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Akademii Morskiej w Gdyni - nadbudowa i przebudowa poddasza budynku F oraz nadbudowa i remont budynku I"

upłynął termin zgłoszeń

 


 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych
Wytworzenie informacji:
UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych, Redakcja BIP ds. zamówień publicznych, piątek, 14 Listopad, 2014
Wprowadzenie:
Anita Brunowicz, 14.11.2014
Ostatnia modyfikacja:
Anita Brunowicz, 29.01.2019