Jakość wody w basenie

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Uniwersytet Morski w Gdyni informuje, że zgodnie z wynikami ostatnich badań woda w niecce basenowej spełnia wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu. 


Szczegółowe wyniki badań są dostępne w biurze Pływalni.

 

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI KRYTEJ UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

1. Za okres od 17 czerwca 2016 r. do 17 czerwca 2017 r.

2. Za okres od 2 czerwca 2017 r. do 1 czerwca 2018 r. 

3. Za okres od 2 czerwca 2018 r. do 1 czerwca 2019 r.

4. Za okres od 2 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Kierownik SWFiS: dr Anna Konieczna
18.09.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
A.Knyszewska 02.03.2021
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, Kierownik SWFiS: dr Anna Konieczna, poniedziałek, 18 Wrzesień, 2017
Wprowadzenie:
Dz. Organizacyjno-Prawny, 30.06.2016
Ostatnia modyfikacja:
A.Knyszewska, 02.03.2021