Konkurs na wybór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1

Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, Zespół ds projektów europejskich, piątek, 29 Kwiecień, 2016
Wprowadzenie:
Dz. Organizacyjno-Prawny, 29.04.2016
Ostatnia modyfikacja:
D.Niklas, 25.09.2019