Po 1 października 2019 roku

Uniwersytet Morski w Gdyni od dnia 1 października 2019 posiada uprawienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego zgodnie z rozporządzeniem określającym nową klasyfikację dziedzin i dyscyplin (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) oraz zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w następujących dziedzinach i dyscyplinach:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:

  • nauki o zarządzaniu i jakości

Zgodnie ze Statutem Uczelni uprawnienia do nadawania stopni przeniesiono na poziom Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Sposób postępowania w przypadku postępowań nadania stopnia doktora habilitowanego określa:

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, Redakcja BIP, poniedziałek, 14 Październik, 2019
Wprowadzenie:
B. Hryciuk, 14.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska, 14.06.2021