Wybrane akty prawa wewnętrznego

 

 • Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Morskim w Gdyni (przyjęty Uchwałą nr 227/XVI Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 27 lutego 2020 r.)
 • Zarządzenie nr 24/21 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2021/2022
 • Uchwała nr 272/XVI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022
 • Uchwała nr 23/XVII z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia limitu przyjęć oraz zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok akademicki 2021/2022 
 • Uchwała nr 27/XVII z dnia 11 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 23/XVII Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia limitu przyjęć oraz zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok akademicki 2021/2022
 • Zarządzenie nr 37/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie nr 35/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przebiegu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni 
 • Zarządzenie nr 67/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 • Uchwała nr 196/XVI z dnia 10 lipca 2019 r. w przedmiocie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 • Uchwała nr 191/XVI w sprawie określenia limitu przyjęć oraz zasad rekrutacji kandydatów do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2019/2020
 • Uchwała nr 190/XVI w sprawie ustalenia programu kształcenia w szkole doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok akademicki 2019/2020
 • Uchwała nr 187/XVI w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni 
 • Uchwała nr 186/XVI w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz warunki zwalniania w całości lub z części z opłat
 • Uchwała nr 171/XVI w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2020/2021
 • Zarządzenie nr 29/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020
 • Zarządzenie nr 21/19 w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie nr 38/18 w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Uniwersytecie Morskim w roku akademickim 2018/2019 (z późniejszymi zmianami - Zarządzenie nr 42/18)

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Redakcja BIP
05.12.2018
Wprowadzenie:
D.Niklas 05.12.2018
Ostatnia modyfikacja:
A.Knyszewska 14.09.2021
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, Redakcja BIP, środa, 5 Grudzień, 2018
Wprowadzenie:
D.Niklas, 05.12.2018
Ostatnia modyfikacja:
A.Knyszewska, 14.09.2021