Zamówienia do 30.000 EUR od 2018r.


 2018 r.


100/18

99/18

98/18

97/18

96/18

95/18

94/18

93/18

92/18

91/18

90/18

89/18

88/18

87/18

 

86/18 Usługi projektowe na potrzeby budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni podzielone na trzy zadania:

ZADANIE I - Wykonanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła Ii 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych

ZADANIE II – Wykonanie dokumentacji projektowej remontu korytarzy i klatek schodowych w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła Ii 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych”

ZADANIE III - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przed budynkiem Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła Ii 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych

Badanie rynku: ogłoszenie oraz zakresy opracowania ( zadanie 1zadanie 2, zadanie 3)

Termin składania ofert stanowiących podstawę do oszacowania wartości zamówienia do dnia 20.09.2018 r. do godz. 15.00 na adres email: astecatam.gdynia.pl

 

85/18 Usługi projektowe Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia budynków przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni

Badanie rynku: ogłoszenie (w wersji doc / pdf) oraz rzut budynków z zaznaczonym zakresem zamówienia

Termin składania ofert stanowiących podstawę do oszacowania wartości zamówienia do dnia 28.09.2018 r. na adres email: astecatam.gdynia.pl

 

84/18 Licowanie słupów płytami granitowymi na poziomie 000 w budynku B - zał.

83/18 Dostawa i montaż reklam podświetlanych na budynku przy ul. Morskiej 81-87 i Al. Jana Pawła II 3 - zał

82/18 Remont pom. C-49 w bud. C - zał.

81/18 Remont instalacji telekomunikacyjnej w pom 200, 312, 400 w bud. WN - zał.

80/18 Remont instalacji telekomunikacyjnej w pom A-121,123, 201, 244, 246-8 w bud. A - zał.

79/18 Remont drzwi zewnętrznych A/6 i B/13 w bud. B - zał.

78/18 Usługa ochrony obiektów Akademii Morskiej w Gdyni - zał.

77/18 Dostawa stołów konferencyjnych - zał.

76/18 Cięcia pielegnacyjne i sanitarne na terenie SDM 2 - zał.

75/18 Cięcia sanitarne drzew na terenie WN - zał.

74/18 Dostawa gablot informacyjnych - zał.

73/18 Wycinka drzew wraz z utylizacją na terenie AMG przy ul. Morskiej 81-87 - zał.

72/18 Dostawa ławek i stołów korytarzowych - zał.

71/18 Usługi agencyjne - Mauritus - zał.

70/18 Zakup i instalacja Irydium Pilot Maritime Terminal wraz z montażem przez serwisanta na statku Dar Młodzieży - zał.

69/18 Prowiant na statek Dar Młodzieży - Kapsztad - zał.

68/18 Usługi agencyjne - Kapsztad - zał.

67/18 Prace przy zbiornikach wyrównawczych, wody słodkiej na statku Horyzont II - zał.

66/18 Dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - zał

65/18 Prace remontowe na statku Horyzont II - zał.

64/18 Wymiana uszkodzonej powierzchni chromowej tłoczyska maszyny sterowej - zał.

63/18 Usługi agencyjne - Dakar- zał

62/18 Zakup żywności i artykułw hotelowych na potrzeby statku Dar Młodzieży - Hiszpania zał.

61/18 Cięcia sanitarne 48 drzew na terenie AMG przy ul. Morskiej 81-87 - zał.

60/18 Dodatkowe usługi agencyjne - Kopenhaga - zał

59/18 Usługi agencyjne - Kopenhaga - zał

58/18 Usługi agencyjne - Stavanger - zał.

57/18 Usługi agencyjne - Bordeaux - zał

56/18 Zakup pościeli dla domów studenckich - zał.

55/18 Przeprowadzenie szczepień wraz z uzyskaniem mieędzynarodowej książeczki szczepień dla studentów WN  AMG - zał

54/18 Realizacja strefy gastronomicznej i rekreacyjnej - zał.

53/18 Przeprowadzenie szczepień wraz z uzyskaniem mieędzynarodowej książeczki szczepień dla studentów WM AMG - zał

52/18 Aktualizacja dokumentacji projektowej przewodowej sieci komputerowej dla kampusu AM w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - zał.

 

51/18 Opracowanie planów studiów i sylwetek absolwentów wypracowanych w drodze współpracy i konsultacji z Wykonawcami (Pracodawcy z firm związanych z hydrografią, spedycją, logistyką, systemami informatycznymi, administrowaniem i zarządzaniem infrastrukturą portową i rzeczną oraz firm pośredniczących w zatrudnieniu absolwentów statkach) z podziałem na zadania w zakresie tworzonych nowych specjalności II stopnia studiów na kierunkach NAWIGACJA i TRANSPORT

w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 6/2018/SezAM WN/01/2018                                        

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 11.06.2018r., do godz. 10:00.

Zawiadomienie o unieważnieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 6/2018/SezAM WN/01/2018 powtórne       

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 26.06.2018r., do godz. 10:00.

Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 6/2018/SezAM WN/01/2018 - 3  

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 18.07.2018r., do godz. 10:00.

Ogłoszenie o wyborze i unieważnieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 6/2018/SezAM WN/01/2018 - 4   

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 30.07.2018r., do godz. 10:00.

Ogłoszenie o wyniku

 

50/18 Świadczenie usług koordynacji działalności żeglarskiej w Centrum Szkoleniowo-Treningowym Akademii Morskiej w Gdyni (CST AMG)

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 1/2018/CST                                                                      

Wzór oferty

Termin składania ofert do dnia 15.06.2018 r. do godz. 12.00

Ogłoszenie o udzieleniu

 

49/18 Dostawa, montaż oraz uruchomienie sprzętu do realizacji techniki  podczas Festynu Sportowego - zał.

48/18 Usługa gastronomiczna oraz wypożyczenie i ustawienie namiotów podczas Festynu Sportowego - zał.

47/18 Współpraca w zakresie nowych wymagań RODO - zał.

46/18 Usługa gastronomiczna (obiad) podczas wycieczki technicznej w trakcie "Zjazdu Dziekanów" - zał

45/18 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczenia C-129 w bud. C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego - zał.

44/18 Remont pom. B-312 i wymiana rozdzielni TP-III/1 w bud B przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - zał.

 

43/18 Opracowanie planu studiów i sylwetki absolwenta wypracowanych w drodze współpracy i konsultacji z Wykonawcami (Pracodawca firm z branży informatycznej i pochodnych) z podziałem na zadania w zakresie tworzonego międzywydziałowego kierunku „INFROMATYKA”

w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 5/2018/SezAM

Link do bazy konkurencyjności   

Termin składania ofert do dnia 29 maja 2018 r. do godz. 10.00.

Zawiadomienie o unieważnieniu oraz odrzuceniu oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 5/2018/SezAM powtórne                                                                       

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 14 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zawiadomienie o unieważnienu zadania 2 oraz wyborze w zadaniu 1

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 5/2018/SezAM - 3                                                                      

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 10.00

Zawiadomienie o unieważnieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 5/2018/SezAM - 4                                                                     

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 30 lipca 2018 r. do godz. 10.00

Zawiadomienie o wyborze w zadaniu 2

 

42/18 Opracowanie efektów kształcenia i ich matrycy wypracowanych w drodze współpracy i konsultacji z Wykonawcami (Pracodawca firm z branży informatycznej i pochodnych) z podziałem na zadania w zakresie tworzonego międzywydziałowego kierunku „INFROMATYKA”

w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 4/2018/SezAM

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 29 maja 2018 r. do godz. 10.00.

Zawiadomienie o unieważnieniu oraz odrzuceniu oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 4/2018/SezAM powtórne                                                                       

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 14 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zawiadomienie o unieważnienu zadania 1 oraz wyborze w zadaniu 2

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 4/2018/SezAM - 3                                                                    

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 10.00

Zawiadomienie o unieważnieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 4/2018/SezAM - 4                                                                  

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 30 lipca 2018 r. do godz. 10.00

Zawiadomienie o wyborze w zadaniu 1

 

41/18 Opracowanie programów studiów pod kątem rynku pracy  wypracowanych w drodze współpracy i konsultacji z Wykonawcami (Pracodawca firm z branży informatycznej i pochodnych) z podziałem na zadania w zakresie tworzonego międzywydziałowego kierunku „INFROMATYKA”

w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 3/2018/SezAM

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 29 maja 2018 r. do godz. 10.00.

Zawiadomienie o unieważnieniu oraz odrzuceniu oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 3/2018/SezAM powtórne                                                                       

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 14 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zawiadomienie o unieważnienu zadania 1 oraz wyborze w zadaniu 2

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 3/2018/SezAM -3                                                                     

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 10.00

Zawiadomienie o unieważneniu

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 3/2018/SezAM -4                                                                    

Link do bazy konkurencyjności

Termin składania ofert do dnia 30 lipca 2018 r. do godz. 10.00

Zawiadomienie o wyborze w zadaniu 1

 

40/18 Zakup i dostawa sprzętu Audio/Video na Dar Młodzieży - zał.

39/18 Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów do uszkodzonego stanowiska dydaktycznego radaru morskiego - zał.

38/18 Remont drzwi zewnętrznych w bud. H przy ul. Morskiej 81-87 - zał.

37/18 Zakup i dostawa upgrade licencji Ansys Academic Research - zał.

36/18 Napełnianie butli czynnikami - zał.

35/18 Zakup części zapasowych do instalacji oczyszczalni wób balastowych - zał.

34/18 Naprawa bloku BPE układu sterowania śrubą nastawną PZ900 - zał.

33/18 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami konserwatorskimi remontu elewacji budynku B, wykonania izolacji ścian fundamentowych budynku A i C przy ul. Morskiej 81-87 - zał.

 

32/18 Dostawa i montaż: Systemu nawigacyjno-hydrograficzny - urządzenie wielofunkcyjne łączące w sobie ploter nawigacyjny (szeroki ekran wielodotykowy) wraz z mapami oraz z sonarem i przetwornikiem sonaru

w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 2/2018/SezAM                                                                        

Załaczniki: wzór oferty, opis przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o udzieleniu

 

31/18 Membrany do filtrów osmotycznych odsalacza oraz środki chemiczne - zał.

30/18 Dostawa specjalistycznych farb okrętowych dla statków szkoleniowych - zał.

29/18 Wynajem sali balowej na Bal Studenta - zał.

 

28/18 Dostawa sprzęu dla WN:  aparat powietrzny ze stelażem, urządzenie detekcyjne wielogazowe oraz gazowy zestaw pomiarowy

w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - zapytanie ofertowe 1/2018/SezAM                                                                        

Załaczniki: wzór oferty, opis przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o udzieleniu

 

27/18   Przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia: "Warsztat umiejętności dydaktycznych" dla nauczycieli akademickich w ramach instrumentu elastyczności w projekcie:

 "Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni - zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych", nr projektu: RPPM.04.02.00-22-0002/16

Ogłoszenie o zamówieniu zapytanie ofertowe nr iMEN/2/2018/IE

Załączniki: wzór umowy, formularz oferty, program szkolenia

Odpowiedzi na pytania

Termin składania ofert do dnia 12 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00.

Informacja o wyborze

 

26/18 Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w obiektach AMG - zał.

25/18 Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w obiektach AMG - zał.

24/18 Swiadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń laboratoryjnych znajdujących się w budynku H - zał.

23/18 Konserwacja urządzeń systemu kontroli wjazdu oraz monitoringu wizualnego zamontowanego na terenie Akademii Morskiej - zał.

22/18 Dostawa, instalacja, uruchominie AIS wraz z niezbędnym interfejsem na statku Dar Młodzieży - zał

21/18 Naprawa układu sterowania śrubą nastawną na statku Dar Młodzieży - zał.

20/18 Modernizacja systemu audiowizualnego w sali B-21 - zał.

19/18 Przejazd studentów na praktykę na trasie Gdynia-Antwerpia - zał.

18/18 Abonament internetowy satelitarny VSAT - zał

17/18 Zakup artykułów spożywczych do kantyny - Dar Młodzieży - zał.

16/18 Prace dodatkowe przy atestacji tratw ratunkowych - zał.

15/18 Usługi agencyjne - Fuchnal, Madera - zał.

 

14/18  Przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia: „Warsztat umiejętności dydaktycznych” dla nauczycieli akademickich w ramach instrumentu elastyczności w projekcie:

 „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni - zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych”

Ogłoszenie o zamówieniu nr iMEN/2018/01/IE wraz z formularzem oferty

Odpowiedzi na pytania

Termin składania ofert do dnia 16.03.2018 r. do godz. 11.00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 

13/18 Przeprowadzenia badań i orzeczeń epidemiologiczno-sanitarnych dla studentów pracujących przy żywności - zał.

12/18 Ułożenie przewodów w torach kablowych od przetworników do echosondy z wykonaniem jednego grodziowego przejścia kablowego na jednostce „Dar Młodzieży” - zał.

11/18 Usługa przeprowadzenia zintegrowanych szkoleń  dla studentów i opiekunów praktyk - zał.

10/18 Remont drzwi zewnętrznych w budynku C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - zał.

9/18 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi branży telekomunikacyjnej w obiektach AMG - zał.

8/18 Roczny przegląd i atestacja sprzętu ratunkowego - zał.

7/18 Dostawa 6 tratw ratunkowych dla statku Dar Młodzieży - zał.

6/18 Wykonanie zasilania urządzeń aktywnych w pom. B-205 oraz wykonanie dodatkowego obwodu oświetlenia korytarza na poz. 200 w bud. B - zał.

5/18 Zakup i dostawa elektrycznego podgrzewacza wody sanitarnej - zał.

4/18 Opieka serwisowa SIMPLE.ERP - zał

3/18 Opieka powdrożeniowa SIMPLE.ERP - zał.

2/18 Korzystanie z urządzeń RSM, obsługa i serwisowanie abonenckiego użytkowania Radiowego Systemu Monitorowania Central p.poż. w SDM 2,3 i 4 - zał.

1/18 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego Akademika oaz wizualizacja 3D dla obiektu Akademika i Hali Sportowej wraz z przyległym terenem - zał.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Brunowicz
04.01.2018
Wprowadzenie:
Anita Brunowicz 04.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
Anita Brunowicz 14.09.2018