Wybory na kadencję 2024-2028

W 2024 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbędą się wybory do organów uczelni na kadencję 2024-2028.

Podstawę prawną trybu przeprowadzania wyborów stanowią:

  1. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  2. Statut Uniwersytetu Morskiego w Gdyni; którego załącznikiem nr 1 jest Regulamin wyborczy Uczelni, załączniki do regulaminu,
  3. Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
  4. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH na kadencję 2024-2028


KOMUNIKATY KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

  • Komunikat nr 6 KWU z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów przedstawicieli pracowników, studentów i doktorantów do Kolegium Elektorów do wyboru rektora na kadencję 2024-2028
  • Komunikat nr 8 KWU z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia listy osób ubiegających się o kandydowanie na Rektora UMG na kadencję 2024-2028

KONTAKT Z KOMISJĄ WYBORCZĄ UNIWERSYTETU:

kwuatumg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. organizacyjnych
Wytworzenie informacji:
UMG Zespół ds. organizacyjnych, J.Janiak, wtorek, 28 Listopad, 2023
Wprowadzenie:
i.wierzbowska, 28.11.2023
Ostatnia modyfikacja:
J.Janiak, 22.02.2024