Zamówienia do 30.000 EUR - archiwum 2015-2017


 2017 r.


130/17

129/17

128/17 Swiadczenie usług konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń - zał.

127/17 Zakup wyposażenia dla kuchni na statku Dar Młodzieży - zał.

126/17 Demontaż obecnych rolet oraz montaż rolet sterowanych - zał.

125/17 Odsolarka - zał.

124/17 Zakup części do chłodnic - zał.

123/17 Farby na potrzeby Daru Młodzieży - zał.

122/17 Tokarka - zał.

121/17 Grzejniki elektryczne z atestem morskim - zał.

120/17 Zakup części do turbosprężarek - zał.

119/17 Zakup części do silnika - zał.

118/17 Dostawa siatki pod bukszpryt dla statku Dat Młodzieży - zał.

117/17 Dostawa sprzętu AGD dla statku Dar Młodzieży - zał.

116/17 Dostawa bonów lub kart prezentowych- zał.

115/17 Piec cukierniczo-piekarniczy - zał.

114/17 Kombinezon roboczy - zał.

113/17 Zakup części do wirówki - zał.

112/17 Zakup oleju na statek Dar Młodzieży - zał.

111/17 Zakup map i publikacji na potrzeby szkolenia praktykantów na statku Dar Młodzieży (rejs dookoła świata) - zał.

110/17 Dostawa odbijaczy dla statku Dar Młodzieży - zał.

109/17 Zakup bloków drewnianych na statek Dar Młodzieży - zał.

108/17 Maszynowe doczyszczanie wykładzin PCV, tarketu, płytek gresowych oraz lastrico - zał.

107/17 Mycie okien wraz z ramami oraz konstrukcji przeszklonych z ościerznicami w Obiekcie I - zał.

106/17 Zakup przystawki oraz zestawu 5 osełek - zał.

105/17 Dostawa i montaż sterownika basenowego - zał.

104/17 Wykonanie dokumentacji projektowej - Remont węzła cieplnego w budynku WN - zał.

103/17 Zakup oleju do uszczelnień pochwy wału - zał.

102/17 Wymiana tapicerki w messie załogowej statku Dar Mlodzieży - zał.

101/17 Remont prądnicy podstawowej - zał.

100/17 Zakup nowych sprężarek powietrza gospodarczego - zał.

99/17 Zakup, montaż i uruchomienie echosondy nawigacyjnej dla statku Dar Młodzieży - zał.

98/17 Wykonanie stopni trapowych, platform oraz klinów na statku Dar Młodzieży - zał.

97/17 Iluminatory okrętowe - zał.

96/17 Remont turbosprężarek - zał.

95/17 Zbiornik hydroforowy wody zaburtowej - zał.

94/17 Prace remontowe przy sprężarkach powietrza - zał.

93/17 Prace remontowe przy sprężarkach - zał.

92/17 Oryginalne uszczelnienia do śruby nastawnej dla statku Dar Młodzieży - zał.

91/17 Dostawa licencji oprogramowania - pakiet akademicki Vision Traffic Suite - zał.

90/17 Zakup bielizny pościelowej na potrzeby statku Dar Młodzieży - zał.

89/17 Dostawa ławek oraz stołów na korytarze AMG - zał.

88/17 Dostawa ławek na korytarz bud. B-200 - zał.

87/17 Dostawa prasy zagranicznej dla AMG w 2018r. - zał.

86/17 Dostawa licencji oprogramowania PLECS Combo Academic Individual License - zał.

85/17 Dostawa komunikatora / programatora - zał.

84/17 Wykonanie zestawienia powierzchni okien oraz dwustronne mycie okien oraz konstrukcji przeszklonych wraz z ościeżnicami w Obiekcie I - zał.

83/17 Dostawa pracy polskiej dla AMG w 2018 roku - zał.

82/17 Tablica kamienna z podświetleniem i elementami kutymi - zał.

81/17 Dostawa gablot ogłoszeniowych - zał

80/17 Wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2017r. - zał.

79/17 Wykonywanie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zał.

78/17 Przegląd okresowy, konserwacja i serwis podręcznego sprzętu gaśniczego - zał.

77/17 Dostawa suszarek do rąk - zał.

76/17 Dostawa gablot informacyjnych - zał

75/17 Dostawa lepkościomierza rotacyjnego - zał.

74/17 Dostawa,instalacja i konfiguracja zestawu monitorów wielkoformatowych poziom B200 - zał.

73/17 Dostawa zestawu do montowania akcesoriów na traktorku - zał.

72/17 Oryginalne uszczelnienie wału SIMPLEX zgodnie z VGP - zał

71/17 Dostawa, montaż oraz uruchomienie sprzętu do realizacji techniki oraz ustawienie zadaszenia transparentnego nad trybunami na potrzeby Uroczystej Inauguracji Akademii Morskiej w Gdyni - zał

70/17 Dostawa, montaż oraz uruchomienie sprzętu do realizacji techniki oraz ustawienie trybuny na potrzeby Uroczystej Inauguracji Akademii Morskiej w Gdyni - zał

69/17 Rozszerzenie dotychczas używanej wersji Systemu Informacji Prawnej Lex do Lex Szkolnictwo Wyższe i Nauka - zał.

68/17 Wykonanie projektu wstępnego i technicznego na statku Dar Młodzieży dla nowej instalacji oczyszczalni wód balastowych oraz wymiany okrętowej oczyszczalni ścieków - zał.

67/17 Przedłużenie licencji na oprogramowanie specjalistyczne Statistica - zał.

66/17 Zakup i dostawa farb specjalistycznych okrętowych dla statku Dar Mlodzieży - zał.

65/17 Modernizacja systemu multimedialnego po remoncie sal wykładowych na poziomie 200 - zał.

64/17 Zestaw oprogramowania: program edukacyjny Trimble Business Center - zał.

63/17 Zakup automatycznego stanowiska pomiarowego do badań wytrzymałościowych - zał.

62/17 Zakup laserowych triangulacyjnych czujników przemieszczenia wraz z osprzętem - zał.

61/17 Audyt instalacji CCTV oraz przygotowanie projektu modernizacji/wymiany obecnego systemu w AMG - zał.

60/17 Dostawa sprzętu dla obsługi działu gospodarczego - zał.

59/17 Wykonanie koncepcji architektonicznej nadbudowy budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - zał.

58/17 Dostawa aparatury laboratoryjnej w ramach projektu: „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy”  (POWR.03.01.00-00-N024/16-00) dla Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z wzorem oferty oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert do dnia 19.09.2017r. do godz. 10:00

Informacja o udzieleniu zamówienia

57/17 Obudowa REI 120 ścian i kanału zewnętrznego wentylacyjnego w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - zał

56/17 Zakwaterowanie i wyżywienie studentów AMG - uczestników obozu narciarskiego w dniach 28.12.2017r. - 03.01.2018r. w Białce Tatrzańskiej . - zał.

55/17 Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87, Al. Jana Pawła II 3, ul. Sędzickiego 19 - zał

54/17 Dostawa i wdrożenie oprogramowania do Domów Studenckich AMG - zał.

53/17 Remont pokrycia dachu w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy ul. Jana Pawła II 3 w Gdynia - zał.

52/17 Remont, przebudowa pomieszczeń F-21, F-22, F-26 i korytarza w bud. F przy ul Morskiej 81-87 w Gdyni zał

51/17 Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego zamiennego remontu holu i korytarzy, łacznika B - C na poz. 200 oraz korytarza na poz. 400 w bud. B  przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - zał

50/17 Dostawa etykiet bibliotecznych RFID UHF - zał.

49/17 Zakup naukowaj bazy danych - system ewidencji dorobku naukowego - zał.

48/17 Opłaty portowe w porcie Cadiz - "Dar Młodzieży" - zał.

47/17 Dostawa blankietów do elektronicznych legitymacji studenckich i doktorandckich - zał.

46/17 Usługi dotyczące rejsu statkiem po Zatoce Gdańskiej wraz z oprawą muzyczną, przewodnikiem oraz degustacją zał

45/17 Usługa cateringowa podczas konferencji TransNav zał.

44/17 Realizacja oprawy wizualnej uroczystości 35-lecia podniesienia bandery na statku Dar Młodzieży w dniu 04.07.2017r. zał.

43/17 Montaż konstrukcji wsporczej wraz z instalacją przyłączeniową elektryczną dla 4 nagrzewnic w budynku Hali Sportowej zał

42/17 Wykonanie dokumentacji projektowej - Remont wewnętrznej sieci wysokoparametrowej w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych zał

41/17 Dostawa teczek do akt osobowych zał.

40/17 Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu centrali telefonicznej w budynku C zał.

39/17 Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu A-111, A-112, A-113 w bud. A zał.

38/17 Dostawa zestawu nagłośnienia konferencyjnego na potrzeby statków szkolnych zał.

37/17 Dostawa małej jednostki pływającej na potrzeby Katedry Geodezji i Oceanografii Wydziału Nawigacyjnego zał.

36/17 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży sanitarnej tj. instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacji mechanicznych w obiektach i terenie Akademii Morskiej w Gdyni (2)  zał

35/17 Zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz instalacja i uruchomienie urządzenia zał.

34/17 Plakieta okolicznościowa na podkładzie drewnianym zał.

33/17 Usługa remontu maszyny sterowej na potrzeby statku Horyzont II zał.

32/17 Zakup aparatu tlenowego, butli oraz kombinezonu przeciwchemicznego na potrzeby statku Horyzont II zał.

31/17 Usługa gastronomiczna oraz usługa wypożyczenia i ustawienia namiotów na boisku sportowym podczas Festynu Sportowego w Akademii Morskiej w Gdyni, który odbędzie się w dniu 30 maja 2017r. zał.

30/17 Wykonania okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych w obiektach AMG zał

29/17 Zakup części dotyczy remontu silnika pomocniczego na statku Horyzont II (3) zał

28/17 Zakup części dotyczy remontu silnika pomocniczego na statku Horyzont II (2) zał

27/17 Wykonanie instalacji na statku Horyzont II systemu BNWAS zgodnego z rez. IMO MSC 128(75) zał

26/17 Zakup części niezbędnych do remontu silnika pomocniczego na Statku Horyzont II (1) zał.

25/17 Usługa uszycia wzoru plecaka według projektu i zaleceń Komitetu Organizacyjnego TransNav zał.

24/17 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży sanitarnej tj. instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacji mechanicznych w obiektach i terenie Akademii Morskiej w Gdyni

Badanie rynku zał.   Zestawienie budynków zał.

Dokumenty będące podstawą badania rynku można przesyłać do dnia 24.05.2017r. do godz. 9:00

Zapytanie zał.  formularz ofertowy zał. zestawienie budynków zał.

Ofertę (wypełnioną na podstawie przesłanego formularza ofertowego) prosimy składać w Dziale Technicznym AMG przy ul. Morskiej 81-87 - budynek F pok. F-231 w terminie do 02.06.2017 r. do godziny 12.00

Informacja o wyniku postępowania zał.

23/17 Zakup oleju dla statku Dar Młodzieży zał.

22/17 Konserwacja i naprawy sieci wewnętrznej oraz aparatów telefonicznych w AMG zał.

21/17 Wykonania okresowej kontroli instalacji gazowych w obiektach AMG zał.

20/17 Przegląd w stanie rozmontowanym silnika pomocniczego nr 3 - MAN. Model: D 2840 LE/320KW/1500rv. ENG. No: 46391091544101 oraz sporządzenie dokumentacji przeglądowej. Diagnostyka silnika agregatu awaryjnego prod. MAN typ D2866TE zał.

19/17 Przejazd studentów na praktyki zał.

18/17 Zakup farb specjalistycznych dla statków szkoleniowych Dar Młodzieży i Horyzont II zał

17/17 Albumowe wydania Programów roku „O” w języku portugalskim dla Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe, Angola, zawierające programy do wykładów i uzupełniających ćwiczeń tablicowych, konwersacyjnych i komputerowych dla 5 przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, informatyka, chemia i język angielski) zał

16/17 Usługi przeprowadzania zintegrowanych szkoleń - 5 kursów bezpieczeństwa zał

15/17 Naprawa i modernizacja osmotycznej wytwornicy wody zał

14/17 Dostawa maglownicy nieckowej zał

13/17 Dostawa odzieży ochronnej oraz ręczników dla pracowników zał

12/17 Dostawa lin na statek Dar Młodzieży zał

11/17 Remont dachu nad Aulą budynku Wydziału Nawigacyjnego zał

10/17 Dostawa i montaż nagrzewnic dla Hali Sportowej zał

9/17 Instalacja systemu ”Bridge Navigation Watch Alarm System” zgodnego z rezolucją IMO MSC.128 (75) zał

8/17 Przegląd środków ratunkowych na statkach szkoleniowo-badawczych AMG – prace dodatkowe zał

7/17 Dostawa traktorka parkowego / ogrodowego (powtórne)

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Termin składania ofert do dnia 08.02.2017 do godz. 14:00

Zestawienie złożonych ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

6/17 Dostawa kart sportowych dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni- zał

5/17 Dostawa traktorka parkowego / ogrodowego

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Termin składania ofert do dnia 03.02.2017 do godz. 12:00

Z uwagi na nieporównywalność ofert (złożono oferty na ciągniki ogrodowe i rolnicze zarówno nowe i używane) Zamawiający jest zmuszony w dniu 06.02.2017r. unieważnić zapytanie ofertowe 5/17.

4/17 Świadczenie usługi zarządzania Ośrodkiem Żeglarskim - zał

3/17 Przegląd środków ratunkowych na statkach szkoleniowo-badawczych AMG  - zał

2/17 Zakup używanego samochodu osobowego

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 22.000 zł netto

Zapytanie ofertowe

(Zmiana 25.01.2017r.) Zamawiający dopuszcza samochód bez relingów dachowych.

Wzór oferty

Termin składania ofert do dnia 03.02.2017 do godz. 12:00

1/17 Remont instalacji klimatyzacji pomieszczenia węzła głównego USK w bud. F - zał


 2016 r. (48)


144 Dostawa bonów, kart prezentowych dla Akademii Morskiej w Gdyni - zał

143 Oprogramowanie do symulatora - model matematyczny statku i wyposażenie - zał

142 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej nad pracami budowlanymi związanymi z „Przebudową i nadbudową części budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni"- zał

141 Badania profilaktyczne pracowników Akademii Morskiej w Gdyni w okresie od 01.01.2017r. do 31.07.2017r.- zał

140 Pranie bielizny pościelowej oraz dezynfekcja i pranie koców, kołder i poduszek na rok 2017- zał

139 Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Ogłoszenie o zamówieniu nr iMEN/2016/01 wraz z formularzem oferty

Termin składania ofert do dnia 13.12.2016 r. do godz. 12.00

Protokół z wyboru oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

„W związku z niedotrzymaniem terminów realizacji zamówienia (22 grudnia 2016 r. – podstawowy termin oraz  27 grudnia – wydłużony termin), Akademia Morska odstąpiła od realizacji zlecenia w dniu 30 grudnia 2016 r. na podstawie Artykułu 636 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Projekty przysłane po terminie, tj. 29 grudnia 2016 r., nadal zawierały błędy. Współpracę w przedmiotowym zakresie uznajemy za zakończoną.”

138 Remont prądnic wałowych- zał

137 Dostawa prasy polskiej dla AMG w 2017 roku- zał

136 Dostawa prasy zagranicznej dla AMG w 2017 roku - zał

135 Remont rurociągów z wymianą fragmentów oraz regeneracja zaworów/zasuw - zał

134 Wykonanie zajęć dydaktycznych z dwóch przedmiotów: Metodyka programowania i Podstawy elektrotechniki - zał

133 Remont kompresorów chodni i klimatyzacji - zał

132 Demontaż systemu DSO i SAP oraz montaż systemu sygnalizacji pożaru w bud. ADM - zał

131 Usunięcie awarii pompy smarującej przekładnię główną - zał

130 Dokonanie składu, korekty, grafiki, streszczeń i druku (90 artykułów w czterech tomach po 60 egz. oraz programu konferencji po 20 egz) .- zał

129 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefornów oraz mobilnego internetu- zał

128  Przegląd central wentylacyjnych i klimatyzatorów w budynkach AM- zał

127  Przebudowa instacji zimnej wody wraz z układem podnoszenia ciśnienia instalacji p.poż w bud. ADM oraz wykonanie przyłącza wodociągowego przy bud. ADM- zał

126  Zakwaterowanie i wyżywienie studentów AMG na obozie narciarskim w Białce Tatrzańskiej w dniach 28.12.2016r. - 03.01.2017r. - zał

125  Zakup samochodu osobowego - 1 sztuka

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

124 Informacja o udzieleniu zamówienia - Kompleksowe chemiczne czyszczenie układu termalnego - Dar Młodzieży - zał.

123  Informacja o udzieleniu zamówienia - Usunięcie awarii logu i awarii rozgłośni statkowej na Darze Młodzieży - zał.

122  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej nad pracami budowlanymi związanymi z przebudową i nadbudową części budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II w Gdyni

Informacja o udzieleniu zamówienia

Protokół z wyboru oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

121  Informacja o udzieleniu zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowej wybranych elementów budynku B przy ul. Morskiej 81-87- zał.

120  Informacja o udzieleniu zamówienia - Wykonanie przeglądu instalacji gazowych AMG - zał.

119  Informacja o udzieleniu zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczeń p.poż. dla budynku Nawigacji - zał.

118 Informacja o udzieleniu zamówienia - Wykonanie projektu geotechnocznego dla Obiektu I i Obiektu II AMG - zał.

117  Informacja o udzieleniu zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji co, zw, c.u w budynku Nawigacji - zał.

116  Informacja o udzieleniu zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowej przewodowej Sieci Komputerowej dla kampusu AMG - zał.

115  Informacja o udzieleniu zamówienia - Konserwacja urządzeń UDT w budynku A - zał.

114  Informacja o udzieleniu zamówienia - Okresowa kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych - zał.

113  Informacja o udzieleniu zamówienia - Naprawa zadaszeń oraz wykonanie stentów - Dar Młodzieży - zał.

112  Informacja o wyniku postępowania - Przewóz studentów na praktyki na Darze Młodzieży - zał.

111  Informacja o wyniku postępowania - Dostawa profesjonalnego ekspresu do kawy - zał.

110  Informacja o wyniku postępowania - Dokonanie składu, korekty, grafiki, streszczeń i druku materiałów konferencyjnych - zał.

109  Informacja o wyniku postępowania - Dostawa farb specjalistycznych na statki szkolne  - zał.

108  Informacja o wyniku postępowania - Usługi przeprowadzania zintegrowanych szkoleń - 5 kursów bezpieczeństwa - zał.

107  Informacja o wyniku postępowania - Dostawa nowych środków ratunkowych - zał.

106  Informacja o wyniku postępowania - Przegląd środków ratunkowych na statku Dar Młodzieży - zał.

105  Informacja o wyniku postępowania - Wymiana uszkodzonej radiostacji na Darze Młodzieży - zał.

104  Informacja o wyniku postępowania - Remont pomieszczeń 252 i 264 na statku - meble - zał.

103  Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych i piorunochronnych w

       obiektach AMG

       Ogłoszenie o zamówieniu

       Przedmiar robót

       Zestawienie budynków

       Formularz oferowy

       Protokół z wyboru ofert

       Informacja o udzieleniu zamówienia

102 Informacja o wyniku postępowania-  Dostawa lin dla statku Dar Młodzieży - zał.

101  Informacja o wyniku postępowania -  Naprawa masztu - zał.

100 Informacja o wyniku postępowania - Dostawa zaworów i zasów na statki - zał.

99  Informacja o wyniku postępowania - Wymiana powierzchni międzypokładu - zał.

98  Informacja o wyniku postępowania - Dostawa z instalacja tratwy ratunkowej - Horyzont II - zał.

97  Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie nowej kładki na statek - zał.


2015 r. (77)


96  Informacja o wyniku postępowania - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjinarnej - zał.

95  Informacja o wyniku postępowania - Renowacja tapicerki w Salonie Kapitańskim na statku "Dar Młodzieży" - zał

94  Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie ekspertyzy p.poż. w budynku A - zał.

93  Informacja o wyniku postępowania - Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni F-301a - zał.

92  Informacja o wyniku postępowania - Naprawa uszkodzeń posztormowych na statku Horyzont II - meble - zał.

91  Informacja o wyniku postępoowania - wykonanie pomiarów na wtryskiwaczu paliwa - zał.

90  Informacja o wyniku postępowania - modernizacja systemu EDL1 na statku Horyzont 2 - zał.

89  Informacja o wyniku postępowania - wykonanie zajęć dydaktycznych z metodyki programowania oraz podstaw elektrotechniki- zał.

88  Informacja o wyniku postępowania - wybór wykonawcy badań profilaktycznych pracowników AMG w roku 2016 - zał.

87  Informacja o wyniku postepowania - pranie bielizny pościelowej  - zał.

86  Informacja o wyniku postępowania - przegląd pomp wtryskowych - zał

85  Informacja o wyniku postępowania - dostawa wraz z montażem i uruchomieniem radiotelefonów stacjonarnych morskich UKF z DSC - zał.

84  Informacja o wyniku postępowania - wykonanie usługi przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla pracowników AMG - zał.

83  Informacja o wyniku postępowania - dostawa farb specjalistycznych okrętowych na Dar Młodzieży - zał.

      Informacja o wyniku postępowania - Dostawa pompy do chłodzenia wodą zaburtową silników głównych dla s/v Dar Młodzieży - zał.

      Informacja o wyniku postępowania - Dostawa farb specjalistycznych okrętowych dla statku sbd Horyzont II - zał.

82  Informacja o wyniku postępowania - Konserwacja (wraz z pomiarami) urządzeń UDT wbudowanych w budynku B, SDM-2, SDM-3, SDM-4 - zał.

81  Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie dokumentacji projektowej- Zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie  oraz bud SDM-2 - zał.

80  Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie AMG - zał.

79 Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie instalacji alarmowej w pomieszczeniach budynku I - zał.

78 Informacja o wyniku postępowania - Przewóz studentów AMG na praktyki - zał.

77  Informacja o wyniku postepowania - Remont pomieszczeń C-61, B-30 i B-403 w budynkach C i B - zał.

76  Informacja o wyniku postępowania - Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu narciarskiego AMG - zał.

75 Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie dokumentacji projektowej - Remont instalacji elektrycznej w budynku A - zał.

74  Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie przeglądów central wentylacyjnych i klimatyzatorów w budynkach AMG - zał.

73  Informacja o wyniku postępowania - Remont sieci kanalizacyjnej przy budynku F - zał

72  Informacja o wyniku postępowania - Remont pomieszczeń Wydawnictwa w budynku C - zał

71 Informacja o wyniku postępowania  - Remont pomieszczenia B-113 w budynku B - zał.

70  Informacja o wyniku postępowania - Dostawa artykułów spożywczych do kantyny załogowej statku s/v Dar Młodzieży - zał.

      Informacja o wyniku postępowania - Dostawa i wymiana wyłączników prądnic - zał.

69  Informacja o wyniku postępowania - Remont pomieszczeń budynku A i H - zał.

68  Informacja o wyniku postepowania - Dostawa tokarki - zał.

67  Informacja o wyniku postępowania - Dostawa części do silnika pomocniczego MAN - zał.

66  Informacja o wyniku postępowania - Prace dodatkowe do remontu klasowego statku Horyzont II - zał.

      Informacja o wyniku postępowania - Przegląd i serwis okien okrętowych w kabinach - zał.

65  Informacja o wyniku postępowania -  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami konserwatorskimi przy remoncie elewacji i ścian fund budynku F - zał.

64  Informacja o wyniku postępowania - Dostawa i montaż węzła ciepłowniczego w piwnicy w budynku B - zał.

63  Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie przeglądów instalacji gazowej  w obiektach AM- zał.

62  Informacja o wyniku postępowania - Zakup części zamiennych do silnika agregatu MAN- zał.

61  Informacja o wyniku postępowania - Zakupo usług eduksacyjnych dla Wydziału Elektrycznego - zał.

60  Informacxja o wyniku postępowania - Zakup indykatora dla Wydziału Mechanicznego - zał

59  Informacja o wyniku postępowania - Okresowe przeglądy przewodów kominowych wentylacyjnych - zał.

58  Informacja o wyniku postepowania - Dostawa cześci zamiennych do pomp - Horyzont II - zał.

57  Informacja o wyniku postępowania - Uszczelnienie śruby nastawnej - Horyzont II - zał.

56  Informacja o wyniku postępowania - Monitor do radaru na statek - zał.

55  Informacja o wyniku postępowania - Naprawa żyrokompasu - Horyzont II - zał.

54 Informacja o wyniku postępowania - Zintegrowane szkolenia - 5 kursów - zał.

53 Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie dokumentacji projektowej inst. alarmowej bud. I - zał.

52  Informacja o wyniku postępowania - Przegląd i remont kapitalny pomp wtryskowych - zał.

51  Informacja o wyniku postępowania - Przegląd i remont kapitalny dwóch silników pomocniczych"Horyzont II" - zał.

50  Informacja o wyniku postępowania - Dostawa farb specjalistycznych dla statku "Horyzont II" - zał.

49  Informacja o wyniku postepowania - Szkolenie uczestników rejsu na Darze Młodzieży - zał.

48  Informacja o wyniku postepowania - Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji budynku I - zał.

47  Informacja o wyniku postępowania - Zakup gadżetów z logiem statków szkolnych - zał.

      Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie 2 szt. żagli Bomkliwer- zał.

      Informacja o wyniku postępowania - Wymiana uszkodzonego radaru morskiego- zał.

      Informacja o wyniku postępowania - Dostawa farb specjalistycznych do zastosowań morskich - zał.

      Informacja o wyniku postępowania - Uszczelnienie wału śrubowego - zał.

46 Informacja o wyniku postępowania - Dostawa menbli biurowych - zał.

45 Informacja o wyniku postępowania - Druk 28 podręczników dla Angoli - zał.

44 Informacja o wyniku postępowania - Dostawa gadzetów dla AMG - zał.

43 Informacja o wyniku postępowania - Zakup momentomierza do montażu na wale silnika - zał.

42 Informacja o wyniku postępowania -  Malowanie instalacji c.o., wymiana listew przyściennych i wymiana syfonów zlewozmywakowych - zał.

41 Informacja o wyniku postępowania -  Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji poddasza budynku F - zał.

40 Informacja o wyniku postępowania - Opracowanie graficzne i korekta edytorska - projekt Angola II - zał.

39 Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie sprawozdania z badania stabilności obiektów Akademii Morskiej - budynek Wydziału Nawigacji - zał.

38 Informacja o wyniku postępowania - wkonanie dokumentacji projektowej linii kablowej budynku F wraz z WLZ zasilającym poddasze budynku F - zał.

37 Informacja o wyniku postępowania -   remont pionu insta. wod-kan i poziomu z.w, c..w w bud. SDM-2 - zał.

36 Informacja o wyniku postępowania -  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży sanitarnej - zał.

35 Informacja o wyniku postępowania -Sserwis monitoringu p.poż.- zał.

     Informacja o wyniku postępowania - Przegląd techniczny, konserwacja oraz serwis drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych w budynkach AMG - zał.

     Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej w SDM 2-4 oraz ADM - zał.

34 Informacja o wyniku postępowania - Oleje - zał.

33  Informacja o wyniku postępowania - Remont - budynek A - zał.

     Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie koncepcji architektonicznej podwyższenia kondygnacji części budynku Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła II 3 w Gdyni- zał.

32 Informacja o wyniku postępowania - Remont pomieszczeń kuchni - zał.

31 Informacja o wyniku postępowania - Bony zakupowe - zał.


Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych

Wytworzył informację:

Redakcja BIP ds. zamówień publicznych
15.04.2014
Wprowadzenie:
Anita Brunowicz 15.04.2014
Ostatnia modyfikacja:
Wytworzenie informacji:
UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych, Redakcja BIP ds. zamówień publicznych, wtorek, 15 Kwiecień, 2014
Wprowadzenie:
Anita Brunowicz, 15.04.2014
Ostatnia modyfikacja:
K.Dzwonkowska - Elminowska, 23.11.2018