Postępowania bagatelne


Zamówienia na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni


2022


Zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w UMG wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 36 w dniu 12 maja 2020r. ogłoszenia o zamówieniach bagatelnych w przedziale od 50 000 zł do 130 000 zł netto mogą być publikowane:

  1. na dedykowanej platformie zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umg  
  2. w bazie konkurencyjności dla projektów finansowanych ze środków unijnych dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

20/22

19/22

18/22

17/22

16/22

16/22

15/22

14/22

13/22

12/22

11/22 Badanie portowych osadów dennych (mokrych) pod katem obecności dioksyn oraz określenie rodzaju i zawartości poszczególnych dioksyn   - link do bazy konkurencyjności

10/22 Przygotowanie modelu kadłuba statku  - link do bazy konkurencyjności

9/22 Obsługa transportowa podczas organizacji cyklu wydarzeń realizowanych w ramach projektu INCONE60 - link do bazy konkurencyjności

 

8/22 Zaprojektowanie oraz wykonanie prefabrykatów konstrukcji mechanicznej wiaty fotowoltaicznej wraz z dostawą

Zaproszenie do składania ofert w wersji doc oraz pdf 

Wymagane dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 04.05.2022 r. do godz. 15:15.

Informacja o wyborze pdf

 

7/22 Roczna atestacja sprzętu ratunkowego LSA- prace dodatkowe, wymiana osprzętu tratw ratunkowych, oświetlenia kombinezonów warunkowych - zał.

6/22 Zakup odzieży roboczej na statki Dar Młodzieży, Horyzont II, IMOR - zał. 

5/22 Usługa Specjalisty ds. statków- zał. 

4/22 Administrowanie serwerami Instytutu Morskiego, w szczególności serwerami poczty, DNS, plików i wirtualizacji - zał.

3/22 Remont świetlicy załogowej na statku Dar Młodzieży - zał.

2/22 Usługa serwisowa na system IC Pen - zał.

1/22 Zakup nowych żagli: Fok, Kokbramsel na s/v Dar Młodzieży - zał.

 

 


Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)


 2022


1/II 4.0/2021 Wynajem urządzenia do produkcji lodów rzemieślniczych na 5 m-cy wraz z montażem, uruchomieniem, obsługą serwisową, programem do bilansowania mieszanki lodowej oraz szkoleniem dla pracowników - 3

Zaproszenie do składania ofert w wersji doc oraz pdf 

Wymagane dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 04.04.2022 r. do godz. 10:00.

Informacja o wyborze pdf

 


2021


3/II 4.0/2021 Zaprojektowanie i wykonanie prototypu modułu pomiarowego wybranych parametrów energii elektrycznej oraz oprogramowania do analizy tych parametrów- powtórne

Zaproszenie do składania ofert w wersji doc oraz pdf 

Wymagane dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2021 r.do godz. 15:00.

Informacja o wyborze pdf

 


2/II 4.0/2021 Zaprojektowanie i opracowanie prototypowej wersji aplikacji mobilnej dedykowanej dla branży hurtowej - powtórne

Zaproszenie do składania ofert w wersji doc oraz pdf 

Dokumentację w ramach I etapu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2021r. do godz. 15:00.

Informacja o dopuszczeniu do II etapu pdf

Informacja o wyborze pdf

 


4/II 4.0/2021 Usługa wykonania poszycia czaszy prototypu urządzenia pn. „Batychron” według wykroju wraz z dostawą

Zaproszenie do składania ofert w wersji doc oraz pdf 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2021r. do godz. 15:00.

Informacja o dopuszczeniu do II etapu pdf

Informacja o wyborze pdf

 


3/II 4.0/2021 Zaprojektowanie i wykonanie prototypu modułu pomiarowego wybranych parametrów energii elektrycznej oraz oprogramowania do analizy tych parametrów

Zaproszenie do składania ofert w wersji doc oraz pdf 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2021r. do godz. 15:00.

Informacja o dopuszczeniu do II etapu pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf

 


2/II 4.0/2021 Zaprojektowanie i opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla branży hurtowej

Zaproszenie do składania ofert w wersji doc oraz pdf 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2021r. do godz. 15:00.

Informacja o dopuszczeniu do II etapu pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf

 


1/II 4.0/2021 Wynajem urządzenia do produkcji lodów rzemieślniczych na 12 m-cy wraz z montażem, uruchomieniem, pełną obsługą serwisową, programem do bilansowania mieszanki lodowej oraz szkoleniem dla pracowników - powtórne

Zaproszenie do składania ofert w wersji doc oraz pdf 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2021r. do godz. 15:00.

Informacja o wyborze pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania - pdf

 

1/II 4.0/2021 Wynajem urządzenia do produkcji lodów rzemieślniczych na 12 m-cy wraz z montażem, uruchomieniem, pełną obsługą serwisową, programem do bilansowania mieszanki lodowej oraz szkoleniem dla pracowników

Zaproszenie do składania ofert w wersji doc oraz pdf 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2021r. do godz. 15:00.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


Pozostałe zamówienia na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni


2021 


9/21 Dostawa bonów - zał.

8/21 Dostawa prasy na 2022 rok - zał.

7/21 Zakwaterowanie i wyżywienie uczetników obozu narciarskiego - zał.

6/21 Wykonanie konserwacja (wraz z pomiarami) urządzeń UTD - zał.

5/21 Dostawa bonów dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - zał.

4/21 Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu - zał.

3/21 Wykonawnie i dostawy dyplomów wydawanych przez Uniwersytet Morski w Gdyni- zał.

2/21 Usługa wykonania sprzętu laboratoryjnego do pomiaru gęstości właściwej próbek gruntu - zał.

1/21 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w branży telekomunikacyjnej - zał

 


 2020


49/20 Usługi doradztwa, konsultacji i przygotowania raportów obejmujących ocenę potencjalnych zagrożeń związanych z transportem morskim - zał.

48/20 Serwisowanie fonatanny przy budynku B - zał.

47/20 Wykonanie ścianki szklanej na łączniku B-C - zał.

46/20 Remont balkonów w budynku WN - zał.

45/20 Prenumerata czasopism polskich i zagranicznych - zał.

44/20 Dostawa bonów dla Uniwersytetu Morskiego - zał.

43/20 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego za zgodność z normą ISO - zał.

42/20 Wykonanie przypinek i medali okolicznościowych z okazji 100-lecia UMG - zał.

41/20 Wykonanie albumu poświęconemu stuleciu szkolnictwa morskiego - zał.

40/20 Upgrade oprogramowania windpro - zał.

39/20 Wykonanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów : Metodyka programowania, Podstawy elektrotechniki - zał.

38/20 Remont instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu AULI - etap III w budynku Wydziału Nawigacyjnego - zał.

37/20 Konserwacja posadzek w pomieszczeniach 1A, 21, 22, 111, 2020, 203, 206, 312, 400 w budynku Wydziału Nawigacyjnego - zał.

36/20 Remont instalacji wodociągowej zasilającej hydranty ( sieć zewnętrzna, instalacja wewnętrzna) w budynku Wydziału Nawigacyjneg- zał

35/20 Inwentaryzacja przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnych w budynkach A, B, C, F, H przy ul. Morskiej 81-87 i budynku Wydziału Nawigacyjnego przy  Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - zał 

31/20 Organizacja niekomercyjnego rejsu barką - zał.

 


Zmiana regulaminu udzielania zamówień w UMG z dnia 12 maja 2020r.


 

34/20 Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych w obiektach Uniwersytetu Morskiego - zał.

33/20 Uzupełnienie ościeży okiennych zewnętrznych w budynku Wydziału Nawigacyjnego - zał.

32/20 Renowacja drzwi wejściowych i drzwi do wiatrołapu w budynku Wydziału Nawigacyjnego - zał.

30/20 Membrany do filtrów osmotycznych odsalacza - zał.

29/20 Artykuły do kantyny na statek Dar Młodzieży - zał.

28/20 Prace dodatkowe przy przeglądzie tratw - zał.

27/20 Membrany filtrów osmotycznych odsalacza na statku Dar Młodzieży - zał.

26/20 Naprawa zestawu pompowego maszyny sterowej na statku Dar Młodzieży - zał.

25/20 Zakup części zamiennych do remontu wirówki oleju na statku Horyzont II - zał.

24/20 Dostawa dyplomów - zał.

23/20 Atestacja tratw DSB - zał.

22/20 Prace serwisowe na silnikach - zał.

21/20 Prace na silnikach - zał.

20/20 Zestaw uszczelnień wału śrubowego na statku Horyzont II - zał

19/20 Prace remontowo spawalnicze na statku Dar Młodzieży - zał.

18/20 Zakup lin na statek Dar Młodzieży - zał.

17/20 Dostawa leków na statek Dar Młodzieży - zał

16/20 Zakup farb na statek Dar Młodzieży - zał.

15/20 Zakup czynnika chłodniczego - zał.

14/20 Naprawa uszkodzonego płata śruby napędowej - zał.

13/20 Wyważenie statyczne płatów śruby napędowej statku Dar Młodzieży - zał

12/20 Przegłąd tratw Viking - zał

11/20 Przegląd tratw RFD - zał.

10/20 Remont silnika głównego Horyzont II -zał.

9/20 Publikacja książki autorstwa dr hab. inż. Lecha Murawskiego - zał

8/20 Dostawa i instalacja sprzętu audio-video do sal 114 i 114a  - zał

7/20  Remont instalacji elektrycznej w pom 111 WN przy ul. Jana Pawła II 3 - zał.

6/20 - Wykonanie konserwacji (wraz z pomiarami) urządzeń UDT - zał.

 

5/20 Wykonanie zadania naukowego w projekcie badawczym pn. „Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego”, realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu indeksowany jest numerem POIR.04.01.01-00-0017/17

3/2020/WN Technik (skaner laserowy) - ogłoszenie w wersji doc

zawiadomienie o wyborze oferty

4/2020/WN Technik (applanix) - ogłoszenie w wersji doc

zawiadomienie o wyborze oferty

Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście (adres: Uniwersytet Morski w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Zespół ds. Zamówień Publicznych bud. F pok. 226) lub mailowo na adres : zampublatumg.edu.pl  do 13.02.2020r. do godziny 10:00

 

4/20 Wykonanie zadania naukowego w projekcie badawczym pn. „Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego”, realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu indeksowany jest numerem POIR.04.01.01-00-0017/17

1/2020/WN Informatyk (moduły webowe) - ogłoszenie w wersji doc oraz pdf

zawiadomienie o wyborze oferty

2/2020/WN Informatyk (interfejs użytkownika) - ogłoszenie w wersji doc oraz pdf

zawiadomienie o wyborze oferty

Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście (adres: Uniwersytet Morski w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Zespół ds. Zamówień Publicznych bud. F pok. 226) lub mailowo na adres : zampublatumg.edu.pl  do 06.02.2020r. do godziny 10:00

 

3/20 Wynajem hali sportowej na zajęcia sekcji sportowych ze studentami Uniwersytety Morskiego w Gdyni - zał.

2/20 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi branży telekomunikacyjnej w budynkach UMG w Gdyni - zał. 

 

1/20 1/2020/R Projekt, skład i druk gazety uczelnianej (Akademicki Kurier Morski) w roku 2020

specyfikacja

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 21.01.2020 roku do godziny 11:00 w siedzibie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia (Rektorat).

informacja o udzieleniu

 

 

Baza konkurencyjności dla projektów finansowanych ze środków unijnych dostępna pod adresem:

AMG https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/7514

UMG https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/20663

UMG IM https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/21592

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych
Wytworzenie informacji:
UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych, A.Bednarsk-Głoza, czwartek, 23 Styczeń, 2020
Wprowadzenie:
a.bednarska-gloza, 23.01.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.bednarska-gloza, 25.05.2022