Archiwum 2020 rok

 Pracownicze plany kapitałowe (art. 4 pkt 4)RP/1/2020 Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe 

Zapytanie ofertowe pdf docx

Ogłoszenie opublikowane również na platformie open nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/369130

Oferty należy składać w formie elektronicznej do dnia 31.08.2020r. do godz.10:00 za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/amgdynia/aukcje

Otwarcie ofert za pośrednictwem Platformy nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni, 81-225 Gdynia, u. Morska 81-87, pok. F-226, w dniu 31.08.2020r. o godz. 10:15.

Informacja z otwarcia ofert - zał.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zał.

 


Usługi społeczne poniżej progu (art. 138o)W ramach projektu pt.: Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni finansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
.CRZP/92/2020/AZP Szkolenia dla pracowników – Matlab-Simulink – szkolenie specjalistyczne 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/89/2020/AZP Szkolenie specjalistyczne - Developing ASP.NET Core MVC Web Applications

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedzi na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/75/2020/AZP Modelowanie zjawisk sprężystych i przepływów w środowisku Maxwell ANSYS

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedż na pytania

Powiadomienie o zmianach

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

  W  ramach projektu ROUTING realizowanego przez Uniwersytet Morski w Gdyni w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA-1 w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr MARTERA-1/ROUTING/3/2018.CRZP/65/2020/AZP Szkolenie Microsoft Azure DevOps Engineer

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/66/2020/AZP Szkolenie programowanie wielowątkowe w języku C++

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 W ramach projektu  „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-Z218/17)

Oświadczenie o stawce podatku VAT

Wzory oznakowania materiałówCRZP/157/2020/AZP Realizacja prac projektowych dla studentów I stopnia Wydział Nawigacyjny specjalność Transport Morski wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie zawodowe na statkach wybranych typów - powtórne

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia w zadaniu 3 oraz nieudzieleniu zamówienia w zadaniach 1, 2, 4

 


CRZP/154/2020/AZP Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami pracodawców zaangażowanych w prace związane z branżą IT

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedź na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/146/2020/AZP Realizacja prac projektowych dla studentów I stopnia Wydział Nawigacyjny specjalność Transport Morski wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie zawodowe na statkach wybranych typów.

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/145/2020/AZP Przeprowadzenie wykładów fakultatywnych z zakresu aktualnych wyzwań dotyczących sektora TSL ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu pandemicznego  

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/134/2020/AZP Przeprowadzenie wykładów w tandemie z pracownikiem UMG dla studentów specjalności Morskich Systemów Transportowych i Logistycznych - powtórne

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/129/2020/AZP Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Technologie Offshorowe wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie na jednostkach wiertniczych półzatapialnych jednostkach pływających

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/128/2020/AZP Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami pracodawców odpowiedzialnymi za eksploatację platform pływających typu półzatapialnego w sektorze offshore z uwzględnianiem różnych stanów eksploatacyjnych tych jednostek wraz z obliczeniami statecznościowymi i wytrzymałościowymi

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/127/2020/AZP Przeprowadzenie wykładów fakultatywnych z zakresu bezpiecznego prowadzenia operacji pozycjonowania i balastowania na platformach pływajacych typu półzatapialnego w sektorze offshore  

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/121/2020/AZP Przeprowadzenie wykładów w tandemie z pracownikiem UMG dla studentów specjalności Morskich Systemów Transportowych i Logistycznych z podziałem na zadania 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Powiadomienie o zmianiach

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówiena w zadaniu 2 oraz o nieudzieleniu zamówienia w zadaniu 1

 


CRZP/103/2020/AZP Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami pracodawców/przemysłu z podziałem na zdania - 4

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/106/2020/AZP Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów II stopnia na kierunku Nawigacja i Transport- 3

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia zadanie 2 i unieważnienie zadania 1

 


CRZP/102/2020/AZP Szkolenie Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 5

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/98/2020/AZP Szkolenie Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 4

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/96/2020/AZP Szkolenie Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 3

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/95/2020/AZP Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami pracodawców/przemysłu z podziałem na zdania - 3

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia w zadaniu 9 oraz unieważnieniu zamówienia w zadaniach 1-8

 


CRZP/90/2020/AZP Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami pracodawców/przemysłu z podziałem na zdania - powtórne

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/78/2020/AZP Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami pracodawców/przemysłu z podziałem na zdania

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia
 


CRZP/61/2020/AZP Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów II stopnia na kierunku Nawigacja i Transport- powtórne 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/55/2020/AZP Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z zakresu proejktowania sieci neuronowych z wykorzystaniem środowiska Matlab - powtórne

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Powiadomienie o zmianach w ogłoszeniu

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/54/2020/AZP Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z zakresu projektowania gier z uwzględnieniem strony graficznej - powtórne

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/52/2020/AZP Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów II stopnia na kierunku Nawigacja i Transport 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia w częściach 1, 2, 3, 4, 7

Informacja o nieudzieleniu zamówienia w częściach 5, 6, 8

 


CRZP/51/2020/AZP Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z zakresu proejktowania sieci neuronowych z wykorzystaniem środowiska Matlab

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/50/2020/AZP Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z zakresu projektowania gier z uwzględnieniem strony graficznej

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/47/2020/AZP Realizacja zadań projektowych z przedstawiecielami pracodawców dla studentów WPiT

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/45/2020/AZP Szkolenie w zakresie dowodzenia siłownią okrętową - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Powiadomienie o zmianach 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/40/2020/AZP Zapewnienie noclegów dla czterech osób w Katowicach

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/38/2020/AZP Szkolenie w zakresie dowodzenia siłownią okrętową - powtórne 

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/36/2020/AZP Szkolenie Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - powtórne 

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Powiadomienie o zmianach 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/30/2020/AZP Realizacja prac projektowych z przedstawicielami pracodawców dla studentów WM - 4

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/28/2020/AZP Szkolenie Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/26/2020/AZP Przeprowadzenie kursu AGILEPM FOUNDATION (z grą szkoleniową) oraz egzaminem. 

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedź na pytania 1 

Odpowiedź na pytania 2

Powiadomienie o zmianach 1

Powiadomienie o zmianach 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/21/2020/AZP Kurs w celu uzyskania świadectwa ratownika - 5

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/15/2020/AZP Realizacja prac projektowych z przedstawicielami pracodawców dla studentów WM - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/12/2020/AZP Szkolenie w zakresie wykonywania prac gorących Varme Arbieder (HOT WORK) - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/10/2020/AZP Kurs w celu uzyskania świadectwa ratownika - 4

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/5/2020/AZP Realizacja prac projektowych z przedstawicielami pracodawców dla studentów WM - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/4/2020/AZP Kurs w celu uzyskania świadectwa ratownika - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/3/2020/AZP Szkolenie w zakresie wykonywania prac gorących Varme Arbieder (HOT WORK) - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 W ramach projektu „Wykształcenie ma znaczenie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-ZR12/18)

Oświadczenie o stawce podatku VAT

Wzory oznakowania materiałówCRZP/151/2020/AZP Przeprowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie Psychodietetyki - powtórne

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/152/2020/AZP Realizacja praktycznego szkolenia w zakresie analizy danych dla pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - powtórne

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/149/2020/AZP Szkolenie w zakresie zamówień publicznych  

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/148/2020/AZP Szkolenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów   

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/147/2020/AZP Szkolenie w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy   

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/140/2020/AZP Realizacja praktycznego szkolenia w zakresie analizy danych dla pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedź na pytania_1

Odpowiedź na pytania_2

Powiadomienie o zmianach w ogłoszeniu 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/139/2020/AZP Przeprowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie Psychodietetyki - usługa edukacyjna

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Powiadomienie o zmianach_1

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/136/2020/AZP Przeprowadzanie wykładów w tematyce kliniczny zarys chorób

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/132/2020/AZP Przygotowanie skryptu w wersji elektronicznej dla studentów specjalności : Menadżer usług dietetycznych 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/123/2020/AZP Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów II stopnia kierunku Towaroznawstwo, specjalność: Menedżer Systemów  Zarządzania

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Powiadomienie o zmianach w ogłoszeniu 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówiena

 


CRZP/93/2020/AZP Przeprowadzenie praktycznych warsztatów z wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania - 4

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedź na pytania_1

Odpowiedź na pytania_2

Powiadomienie o zmianach_1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/86/2020/AZP Przeprowadzenie praktycznych warsztatów z wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania - 3 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/76/2020/AZP Przeprowadzenie praktycznych warsztatów z wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania - powtórne 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/62/2020/AZP Przeprowadzenie praktycznych warsztatów z wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedź na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/53/2020/AZP Przeprowadzenie szkoleń (kursów) dla pracowników dydaktycznych z języka angielskiego- usułga edukacyjna

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedź na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/27/2020/AZP Przeprowadzenie kursu Prince2 Foundation wraz z egzaminem - usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedż na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/11/2020/AZP Kurs dla pracowników UMG w zakresie języka angielskiego - usługa edukacyjna. 

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/2/2020/AZP Zapewnienie noclegów w Warszawie - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedż na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

  Pozostałe zamówienia na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni


CRZP/117/2020/AZP Organizacja spotkania w ramach projektu INCONE60 wraz z usługą gastronomiczną w dniu 24.09.2020 r. w Kołobrzegu dla około 20 osób - powtórne

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

wzór umowy docx

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


CRZP/112/2020/AZP Organizacja spotkań w ramach projektu INCONE60 wraz z usługą gastronomiczną w dniu 23.09.2020 r. w Stepnicy oraz 24.09.2020 r. w Kołobrzegu dla około 20 osób

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

wzór umowy docx

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Zadaniu 2

 


CRZP/63/2020/AZP Szkolenie zaawansowane techniki programowania w języku C++

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/64/2020/AZP Szkolenie szablony i metaprogramowanie w języku C++

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/23/2020/AZP Usługi hotelarskie w zakresie organizacji przez Uniwersytet Morski w Gdyni Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w dniach 25.06.2020r. – 27.06.2020r.

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Zmiana_SIWZ

Odpowiedź na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/13/2020/AZP Usługi hotelarskie w zakresie organizacji przez Uniwersytet Morski w Gdyni XIX Krajowej Konferencji Elektroniki

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedź na pytania_1

Zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych

Wytworzył informację:

A.Bednarska-Gloza
23.01.2020
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
Wytworzenie informacji:
UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych, A.Bednarska-Gloza, czwartek, 23 Styczeń, 2020
Wprowadzenie:
a.bednarska-gloza, 23.01.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.bednarska-gloza, 02.02.2021