Postępowania zwolnione 2020 - 2021 rok


2021


Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z nową ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z póżn. zm.) postępowania na usługi społeczne (m.in. usługi: szkoleniowe, przygotowania skryptów, hotelarskie, gastronomiczne, cateringowe)  stają się krajowymi przetargami - zamówieniami klasycznymi.

Ogłoszenia będą publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym jako moduł platformy e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl oraz dedykowanej stronie zamawiającego http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359

Składanie ofert będzie możliwe za pośrednictwem platformy: https://e-propublico.pl/

 


2020W ramach projektu  „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-Z218/17)

Oświadczenie o stawce podatku VAT

Wzory oznakowania materiałówCRZP/207/2020/AZP  Wykłady fakultatywne z przedstawicielami pracodawców zaangażowanych w prace związane z branżą IT - 4

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/205/2020/AZP  Szkolenie w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy - 3

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/180/2020/AZP  Przeprowadzenie szkolenia – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw z elementami e-logistyki, zarządzaniem magazynowym, optymalizacją zapasów, zarządzaniem transportem

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/204/2020/AZP  Szkolenie z zakresu technik chromatograficznych - powtórne

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/203/2020/AZP Przeprowadzenie projektów dla studentów „projekt z pracodawcą” – usługa edukacyjna dla studentów WPiT na temat: Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej uczelni publicznej - opracowanie modelu dla WPIT UMG

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

CRZP/202/2020/AZP Realizacja prac projektowych dla studentów I stopnia Wydział Nawigacyjny specjalność Transport Morski wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie zawodowe na statkach wybranych typów - 5

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/199/2020/AZP kurs Autodesk Inventor stopień I i II

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedzi na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/198/2020/AZP Kurs modelowy CROWD(12,5h)  + CRISIS (6,0h)  

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/197/2020/AZP Kurs modelowy IMO HAZMAT

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/192/2020/AZP Szkolenie Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/191/2020/AZP Wykłady fakultatywne z przedstawicielami pracodawców zaangażowanych w prace związane z branżą IT - 3

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/174/2020/AZP Przeprowadzenie szkolenia – Certyfikowany tester oprogramowania poziom podstawowy (Certified Tester Foundation Level) + przeprowadzenie egzaminu ISTQB® CTF

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedzi na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/169/2020/AZP Szkolenie ITIL® 4

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedzi na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/173/2020/AZP Przeprowadzenie szkolenia – Mikroserwisy w technologii Spring Framework, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud i Docker

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedzi na pytania_1

Powiadomienie o zmianach_1

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/171/2020/AZP Zarządzanie zespołem projektowym- szkolenie

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/170/2020/AZP Szkolenie - Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania  jakością

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Opowiedzi na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/168/2020/AZP Certyfikowanie szkolenie z zarządzania łańcuchami dostaw

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Powiadomienie o zmianach_1

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/167/2020/AZP Szkolenie z zakresu technik chromatograficznych

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/178/2020/AZP Szkolenie kształtujące kompetencje zawodowe w transporcie drogowym zgodnie z wymogami CPC

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Powiadomienie o zmianach_1

Odpowiedź na pytania_1

Powiadomienie o zmianach_2

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/172/2020/AZP Przeprowadzenie szkolenia – AutoCAD stopień I + AutoCAD Electrical – usługa edukacyjna

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedzi na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/184/2020/AZP Realizacja prac projektowych dla studentów I stopnia Wydział Nawigacyjny specjalność Transport Morski wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie zawodowe na statkach wybranych typów - 4

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/181/2020/AZP Przygotowanie programu praktyk dla studentów kierunku Informatyka przez przedstawicieli przemysłu - powtórne 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedzi na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/177/2020/AZP Przeprowadzenie warsztatów- szkoleń z kompetencji miękkich dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - powtórne

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/176/2020/AZP Wykłady fakultatywne z przedstawicielami pracodawców zaangażowanych w prace związane z branżą IT - powtórne

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


CRZP/155/2020/AZP Przygotowanie programu praktyk dla studentów kierunku Informatyka przez przedstawicieli przemysłu 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/164/2020/AZP Realizacja prac projektowych dla studentów I stopnia Wydział Nawigacyjny specjalność Transport Morski wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie zawodowe na statkach wybranych typów - 3

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/162/2020/AZP Przeprowadzenie warsztatów-szkoleń z kompetencji miękkich dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedzi na pytania_1

Odpowiedzi na pytania_2

Odpowiedzi na pytania_3

Odpowiedzi na pytania_4

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/159/2020/AZP Wykłady fakultatywne z przedstawicielami pracodawców zaangażowanych w prace związane z branżą IT

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/163/2020/AZP Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami pracodawców zaangażowanych w prace związane z branżą IT - powtórne

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 W ramach projektu „Wykształcenie ma znaczenie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-ZR12/18)

Oświadczenie o stawce podatku VAT

Wzory oznakowania materiałówCRZP/206/2020/AZP  Studia podyplomowe w zakresie zarządania projektami 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Powiadomienie o zmianach w ogłoszeniu 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/179/2020/AZP Przygotowanie skryptu w wersji elektronicznej dla studentów specjalność: Menedżer usług dietetycznych

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/158/2020/AZP Szkolenie w zakresie planowania i rozliczania czasu prac - powtórne

 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedzi na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych
Wytworzenie informacji:
UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych, A.Bednarska-Gloza, poniedziałek, 30 Listopad, 2020
Wprowadzenie:
a.bednarska-gloza, 30.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.bednarska-gloza, 03.02.2021