Archiwum projekt SezAM 2019


Usługi społeczne poniżej progu (art. 138o)W ramach projektu  „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-Z218/17)

Oświadczenie o stawce podatku VATCRZP/170/2019/AEZ Szkolenie termowizja ITC Level 1 (ISO 18436)

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/123/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – Programowanie aplikacji dla systemu Android usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/184/2019/AEZ Modyfikacje treści przedmiotów realizowanych na specjalności Biznes Elektroniczny - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/175/2019/AEZ Modyfikacje treści przedmiotów realizowanych na specjalności Biznes Elektroniczny - 2

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/166/2019/AEZ Modyfikacje treści przedmiotów realizowanych na specjalności Biznes Elektroniczny

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia - zadanie 1

Informacja o nieudzieleniu zamówienia - zadanie 2 oraz 3

 

CRZP/165/2019/AEZ Dostosowanie praktyczne specjalności Biznes Elektroniczny do potrzeb rynku pracy

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


RZP/162/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia: Specjalistyczny kurs informatyczny z wybranych modułów MATLAB'a - moduł MLIP (MATLAB w przetwarzaniu i analizie obrazów)

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedż na pytania 1 pdf oraz doc

Uzupełnienie odpowiedzi na zapytania_1

Przesunięcie terminu na 03.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/161/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia: Specjalistyczny kurs informatyczny z wybranych modułów MATLAB'a - moduł MLEM (Generacja kodu C - MATLAB Coder)

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedż na pytania 1 pdf oraz doc

Uzupełnienie odpowiedzi na zapytania_1

Przesunięcie terminu na 02.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/160/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia: Specjalistyczny kurs informatyczny z wybranych modułów MATLAB'a  - moduł MLML (Uczenie maszynowe w MATLABie) 

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedż na pytania 1 pdf oraz doc

Uzupełnienie odpowiedzi na zapytania_1

Przesunięcie terminu na 01.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/163/2019/AEZ Zapewnienie noclegów dla dwóch osób w Krakowie - 2

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/158/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia eksploatacja i serwis kontenerów chłodniczych stosowanych w transporcie morskim

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/159/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia - AutoCAD stopień I + AutoCAD Electrical - usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/176/2019/AEZ Studia podyplomowe z tematyki gospodarki odpadami / ekologistyki - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/140/2019/AEZ Studia podyplomowe z tematyki gospodarki odpadami / ekologistyki

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Termin ulega wydłużeniu do 06.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/135/2019/AEZ Szkolenie z zakresu zarządzania portem

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/117/2019/AEZ Przeprowadzenie kursów: Learning-by doing czyli aktywne metody nauczania, Design-thinking, Dydaktyka przedmiotowa, Komunikacja interpersonalna, Motywowanie studentów, Aktywizujące metody kształcenia, Zasady prezentacji w sytuacjach dydaktycznych, przeznaczonych dla pracowników akademickich uczelni

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Powiadomienie o zmianach      Odpowiedzi na pytania 1 oraz 2     Ogłoszenie po zmianach

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/114/2019/AEZ Szkolenia Autodesk

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/112/2019/AEZ Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów I stopnia na kierunku Informatyka - 2

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia zadanie 1

Informacja o nieudzieleniu zamówienia zadanie 2

 

CRZP/96/2019/AEZ Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów I stopnia na kierunku Informatyka

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na zadania 3 oraz 7

Informacja o udzieleniu zamówienia na zadania 1-2 4-6 8-10

 


CRZP/97/2019/AEZ Szkolenie Six Sigma - poziom WHITE BELT

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/111/2019/AEZ Zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników wizyty studyjnej - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/98/2019/AEZ Zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników wizyty studyjnej - 2

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia - zadanie 1

Informacja o nieudzieleniu zamówienia - zadanie 2

Informacja o nieudzieleniu zamówienia - zadanie 1

 

CRZP/91/2019/AEZ Zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników wizyty studyjnej

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/74/2019/AEZ Przeprowadzenie kursów: Zarządzanie czasem, Rozwiązywanie konfliktów w zespole, Jak motywować i komunikować się z pracownikami, przeznaczonych dla pracowników administracyjnych uczelni

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/102/2019/AEZ Przeszkolenie studentów- kurs ratownika morskiego z certyfikatem wydanym przez Urząd Morski - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/90/2019/AEZ Przeszkolenie studentów- kurs ratownika morskiego z certyfikatem wydanym przez Urząd Morski - 2

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/62/2019/AEZ Przeszkolenie studentów- kurs ratownika morskiego z certyfikatem wydanym przez Urząd Morski

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/61/2019/AEZ Przeszkolenie studentów w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych, produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/73/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia Eksploatacja i serwis okrętowych systemów automatyki powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/59/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia Eksploatacja i serwis okrętowych systemów automatyki

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/103/2019/AEZ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami pracodawców/przemysłu WN -3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o ponownym udzieleniu zamówienia

 

CRZP/88/2019/AEZ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami pracodawców/przemysłu WN -2

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia zadanie 3

Informacja o nieudzieleniu zamówienia zadanie 1-2

 

CRZP/52/2019/AEZ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami pracodawców/przemysłu WN

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia - zadanie 1

Informacja o nieudzieleniu zamówienia - zadania 2-4

 


CRZP/104/2019/AEZ Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Eksploatacja Zbiornikowców - 4

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/87/2019/AEZ Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Eksploatacja Zbiornikowców - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/71/2019/AEZ Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Eksploatacja Zbiornikowców powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/58/2019/AEZ Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Eksploatacja Zbiornikowców

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/105//2019/AEZ Przygotowanie zindywidualizowanych programów praktyk dla grupy 23 studentów specjalności studiów II stopnia Eksploatacja Zbiornikowców-4

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/86//2019/AEZ Przygotowanie zindywidualizowanych programów praktyk dla grupy 23 studentów specjalności studiów II stopnia Eksploatacja Zbiornikowców-3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/70//2019/AEZ Przygotowanie zindywidualizowanych programów praktyk dla grupy 23 studentów specjalności studiów II stopnia Eksploatacja Zbiornikowców powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/57/2019/AEZ Przygotowanie zindywidualizowanych programów praktyk dla grupy 23 studentów specjalności studiów II stopnia Eksploatacja Zbiornikowców

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/69/2019/AEZ Przeprowadzenie wykładów fakultatywnych z zakresu bezpiecznego prowadzenia operacji ładunkowych na statkach przewożących gazy skroplone luzem powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/56/2019/AEZ Przeprowadzenie wykładów fakultatywnych z zakresu bezpiecznego prowadzenia operacji ładunkowych na statkach przewożących gazy skroplone luzem

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/55/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia kadrowego w zakresie prawa pracy - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/50/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia kadrowego w zakresie prawa pracy

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/75/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego w TSL (transport-spedycja-logistyka) 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/60/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego w TSL (transport-spedycja-logistyka) powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedż na pytania 1

Odpowiedż na pytania 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/41/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego w TSL (transport-spedycja-logistyka)

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/141/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego - 4

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/89/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nirudzieleniu zamówienia

 

CRZP/63/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedż na pytania 1

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/40/2019/AEZ Szkolenie z języka angielskiego branżowego

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/39/2019/AEZ Przeprowadzenie szkoleń MS

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/34/2019/AEZ Przeprowadzenie szkoleń - kursów MS Excel średnio zaawansowany (2 grupy) oraz kurs zaawansowany (1 grupa) dla pracowników administracyjnych uczelni

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/31/2019/AEZ Szkolenie kształtujące kompetencje zawodowe w transporcie drogowym, zgodnie z wymogami CPC oraz z egzaminem

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/107/2019/AEZ Certyfikowanie szkolenie z zarządzania łańcuchami dostaw - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/66/2019/AEZ Certyfikowanie szkolenie z zarządzania łańcuchami dostaw powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/25/2019/AEZ Certyfikowanie szkolenie z zarządzania łańcuchami dostaw

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/46/2019/AEZ Kurs Ochrona danych osobowych w HR - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/28/2019/AEZ Kurs Ochrona danych osobowych w HR

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/19/2019/AEZ Przeszkolenie w zakresie dowodzenia siłownią okrętową

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/138/2019/AEZ Przeprowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych - Zarządzanie przez jakość i standardy ISO - 2

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/17/2019/AEZ Przeprowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych - Zarządzanie przez jakość i standardy ISO

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/18/2019/AEZ Szkolenie podstawy emisji akustycznej w praktyce

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/9/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia eksploatacja i serwis kontenerów chłodniczych stosowanych w transporcie morskim

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/30/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – CCNA Security - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/29/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – CCNA Routing and Switching 1 - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/7/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – CCNA Security

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/6/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – CCNA Routing and Switching 1

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/35/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – Eksploatacja urządzeń i sieci w zakresie do 1kV wraz z egzaminem i certyfikatem - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/21/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – Eksploatacja urządzeń i sieci w zakresie do 1kV wraz z egzaminem i certyfikatem - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/5/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – Eksploatacja urządzeń i sieci w zakresie do 1kV wraz z egzaminem i certyfikatem

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/8/2019/AEZ Przeprowadzenie kursu Autodesk Inventor stopień I i II

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedż na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/10/2019/AEZ Przeprowadzenie 11 warsztatów rozwijających kompetencje miękkie dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - powtórne
Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedż na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/142/2018/AEZ Przeprowadzenie 11 warsztatów rozwijających kompetencje miękkie dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 


CRZP/137/2019/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu - 5

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/48/2019/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu - 4

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/37/2019/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/24/2019/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/121/2018/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu

 


 

CRZP/27/2019/AEZ Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów II stopnia na kierunku Nawigacja i Transport - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf doc oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia zadania 3 i 7

Informacja o nieudzieleniu zamówienia zadania 1-2 i 4-6

 

CRZP/119/2018/AEZ/ Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów II stopnia na kierunku Nawigacja i Transport - powtórne

CRZP/104/2018/AEZ/ Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów II stopnia na kierunku Nawigacja i Transport

 


CRZP/15/2019/AEZ Zapewnienie noclegów dla dwóch osób w Krakowie - semestr 2

Ogloszenie o zamówieniu pdf oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/109/2018/AEZ/ Zapewnienie noclegów dla dwóch osób w Krakowie


 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych

Wytworzył informację:

A.Brunowicz
08.10.2019
Wprowadzenie:
Anita Brunowicz 08.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
Anita Brunowicz 02.02.2021
Wytworzenie informacji:
UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych, A.Brunowicz, wtorek, 8 Październik, 2019
Wprowadzenie:
Anita Brunowicz, 08.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
Anita Brunowicz, 02.02.2021