Archiwum 2017-2018


Usługi społeczne poniżej progu (art. 138o)


W ramach projektu  „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-Z218/17)


CRZP/148/2018/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – AutoCAD - usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/145/2018/AEZ Przeprowadzenie szkolenia – Kurs podstawy Excela dla pracowników administracyjnych uczelni
Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/10/2019/AEZ Przeprowadzenie 11 warsztatów rozwijających kompetencje miękkie dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - powtórne

 

CRZP/142/2018/AEZ Przeprowadzenie 11 warsztatów rozwijających kompetencje miękkie dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/141/2018/AEZ Przeprowadzenie szkolenia z zakresu technik chromatograficznych

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/124/2018/AEZ/ Kurs języka angielskiego dla kadry akademickiej uczelni wraz z egzaminem

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/48/2019/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu - 4

CRZP/37/2019/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu - 3

CRZP/24/2019/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu - powtórne
 

CRZP/121/2018/AEZ/ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Dodatkowo ogłoszenie opublikowane w bazie konkurencyjności

Informacja z otwarcia ofert - brak ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/122/2018/AEZ/ Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla  pracowników Biura Karier Studenckich

Ogloszenie o zamówieniu pdf oraz wzór umowy

Informacja o przedłużeniu terminu_1

Odpowiedż na pytania

Informacja o przedłużeniu terminu_2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/110/2018/AEZ/ Przeprowadzenie łączonego kursu Prince2 Foundation i Practitioner wraz z egzaminami usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf oraz wzór umowy

09.10.2018r. Odpowiedż na pytania Zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zaktualizowane ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/120/2018/AEZ/ Przeprowadzenie kursu z przepisów klasyfikacyjnych dotyczących budowy, wyposażenia oraz eksploatacji zbiornikowców do przewozu LNG, LPG, ładunków chemicznych, ropy naftowej i produktów ropopochodnych w języku angielskim - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf oraz wzór umowy

Informacja o przedłużeniu terminu_1

Zmiana ogłoszenia

Informacja o przedłużeniu terminu_2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/107/2018/AEZ/ Przeprowadzenie kursu z przepisów klasyfikacyjnych dotyczących budowy, wyposażenia oraz eksploatacji zbiornikowców do przewozu LNG, LPG, ładunków chemicznych, ropy naftowej i produktów ropopochodnych w języku angielskim

Ogloszenie o zamówieniu pdf oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/27/2019/AEZ Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów II stopnia na kierunku Nawigacja i Transport - 3

 

CRZP/119/2018/AEZ/ Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów II stopnia na kierunku Nawigacja i Transport - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia w zadaniu 22

Informacja o nieudzieleniu zamowienia w zadaniach 1-21 oraz 23

 

CRZP/104/2018/AEZ/ Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów studiów II stopnia na kierunku Nawigacja i Transport

Ogloszenie o zamówieniu pdf oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia w zadaniach 6 oraz 17

Informacja o nieudzieleniu zamówienia w zadaniach: 1-5, 7-16, 18-25

 


CRZP/15/2019/AEZ Zapewnienie noclegów dla dwóch osób w Krakowie - semestr 2

 

CRZP/109/2018/AEZ/ Zapewnienie noclegów dla dwóch osób w Krakowie

Ogloszenie o zamówieniu pdf oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/95/2018/AEZ/ Przeprowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych – Programowanie urządzeń mobilnych  - usługa edukacyjna - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/77/2018/AEZ/ Przeprowadzenie szkolenia - Programowanie aplikacji mobilnych  - usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/78/2018/AEZ/ Przeprowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych – Programowanie urządzeń mobilnych  - usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


CRZP/72/2018/AEZ/ Przeprowadzenie kursu LabVIEW Core 1-3 wraz z egzaminem CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer)  - usługa edukacyjna - 3  w ramach projektu  „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” realizowanego przez Akademię Morską w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, projektu nr POWR.03.05.00-00-Z218/17.  

Ogloszenie o zamówieniu pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/67/2018/AEZ/ Przeprowadzenie kursu LabVIEW Core 1-3 wraz z egzaminem CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer)  - usługa edukacyjna  - powtórne w ramach projektu  „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” realizowanego przez Akademię Morską w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, projektu nr POWR.03.05.00-00-Z218/17.  

Ogloszenie o zamówieniu pdf

Zmiana w paragrafie III punkt 2a:
Zamiast dotychczasowego:
-  Wielofunkcyjne urządzenia służące do akwizycji/generacji sygnałów.
- Karta interfejsu IEEE 488 (GPIB).
- Urządzenie BNC - 2120.
- Urządzenie szkoleniowe NI Instrument Simulator.
Powinno być:
- Wielofunkcyjne urządzenia I/O USB-6361
- Urządzenie szkoleniowe NI Instrument Simulator.

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

CRZP/57/2018/AEZ/ Przeprowadzenie kursu LabVIEW Core 1-3 wraz z egzaminem CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer)  - usługa edukacyjna w ramach projektu  „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” realizowanego przez Akademię Morską w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, projektu nr POWR.03.05.00-00-Z218/17.  

Ogloszenie o zamówieniu pdf

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 Pozostałe zamówienia na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni


CRZP/127/2018/AEZ/ Usługi hotelarskie w zakresie konferencji Kones 2019

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/106/2018/AEZ Zapewnienie występu artystów podczas uroczystości w Teatrze Muzycznym zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zleceniodawcę

Ogłoszenie o zamówieniu wzór oferty wzór umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


W ramach projektu "Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy”  dla Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(POWR.03.01.00-00-N024/16-00) 


CRZP/100/2018/AEZ/ Włączenie pracodawców w proces dyplomowania studentów dot. projektu "Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy"  (POWR.03.01.00-00-N024/16-00) dla Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/84/2018/AEZ/ Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu "Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy"  (POWR.03.01.00-00-N024/16-00) dla Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej - 4

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

W wymaganym terminie nie złożono żadnych ofert.

 


CRZP/53/2018/AEZ/ Włączenie pracodawców w dyplomowanie studentów w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy”  (POWR.03.01.00-00-N024/16-00)  dla Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej - 3

Ogloszenie o zamówieniu

W wymaganym terminie nie złożono żadnych ofert.


 

CRZP/95/2017/AEZ/ Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu "Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy"  (POWR.03.01.00-00-N024/16-00) dla Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej - 2

Ogloszenie o zamówieniu

W wymaganym terminie nie złożono żadnych ofert.

Ogloszenie o zamówieniu

Zamawiający ujednolica pkt. b dla każdej części w następujący sposób:

b. Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do dnia 23.01.2018 r.

Przewidywany termin zawarcia umowy to 10.10.2017 - 25.10.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

CRZP/28/2017/AEZ/ Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu "Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy"  (POWR.03.01.00-00-N024/16-00) dla Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej

Ogloszenie o zamówieniu

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


Pozostałe zamówienia na potrzeby Akademii Morskiej w Gdyni


1/2018/R Zapewnienie artystów podczas uroczystości w dniach 18 - 19.05.2018r. związanych z wypłynięciem Daru Młodzieży w rejs niepodległości; wykonanie brandingu imprezy oraz zapewnienie efektów specjalnych i promocyjnych (pokaz sztucznych ogni, mapping 3D, spot reklamowy)”

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o udzieleniu zamówienia

2/2018/R Zapewnienie obsługi i wyposażenia technicznego w dniach 18 – 20.05.2018r. podczas uroczystości związanych z wypłynięciem Daru Młodzieży w rejs niepodległości

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


Zamówienia z dziedziny nauki (art. 4d ust. 1 pkt 1)


RZP/1/2017 Materiały (OP) do projektu GEKON: podzespoły do komplektacji przekształtnika

Zamówienie obejmuje zakup tranzystorów poiowych MOSFET przeznaczonych do realizacji prototypu wielopoziomowego przekształtnika DC/AC. Przedmiotem zamówienia są również elementy pasywne SMD oraz układy scalone przeznaczone do wykonania serii prototypów sterowników bramek w/w tranzystorów.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (10a)

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu (10b)

 


 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych

Wytworzył informację:

Redakcja BIP ds. zamówień publicznych
15.04.2014
Wprowadzenie:
Anita Brunowicz 15.04.2014
Ostatnia modyfikacja:
Anita Brunowicz 02.02.2021
Wytworzenie informacji:
UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych, Redakcja BIP ds. zamówień publicznych, wtorek, 15 Kwiecień, 2014
Wprowadzenie:
Anita Brunowicz, 15.04.2014
Ostatnia modyfikacja:
Anita Brunowicz, 02.02.2021