Postępowania zwolnione


Usługi społeczne poniżej progu (art. 138o) W  ramach projektu ROUTING realizowanego przez Uniwersytet Morski w Gdyni w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA-1 w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr MARTERA-1/ROUTING/3/2018.CRZP/216/2019/AEZ Szkolenie dot. planowania, wdrażania i konfiguracji usług sieciowych w środowisku Windows Server 2016 - usługa społeczna - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia


 

CRZP/205/2019/AEZ Szkolenie dot. planowania, wdrażania i konfiguracji usług sieciowych w środowisku Windows Server 2016 - usługa społeczna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 W ramach projektu  „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-Z218/17)

Oświadczenie o stawce podatku VATCRZP/256/2019/AEZ Przeprowadzenie projektów dla studentów "projekt z pracodawcą" z podziałem na zadania- usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedż na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/255/2019/AEZ Realizacja prac projektowych z przedstawicielami pracodawców dla studentów WM 

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/254/2019/AEZ Szkolenie w zakresie dowodzenia siłownią okrętową

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/253/2019/AEZ Kurs Autodesk Inventor stopień I i II

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedż na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/252/2019/AEZ Szkolenie w zakresie wykonywania prac gorących Varme Arbieder (HOT WORK)

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/245/2019/AEZ Certyfikowane szkolenie z zarządania łańcuchami dostaw - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/246/2019/AEZ Kurs w celu uzyskania świadectwa ratownika - powtórne 

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/243/2019/AEZ Zapewnienie noclegów dla jednej osoby w Warszawie 

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/239/2019/AEZ Przeprowadzenie wykładów fakultatywnych z zakresu prowadzenia inspekcji SIRE oraz CDI na zbiornikowcach- powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/238/2019/AEZ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami pracodawców/przemysłu WN - 5

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/230/2019/AEZ Kurs w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – podstawowy

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o zmianach w ogłoszeniu 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/229/2019/AEZ Kurs w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych luzem - podstawowy

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o zmianach w ogłoszeniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/228/2019/AEZ Kurs w celu uzyskania świadectwa ratownika 

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/224/2019/AEZ Certyfikowane szkolenie z zarządzania łańcuchami dostaw

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/223/2019/AEZSzkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/222/2019/AEZ Szkolenie z zakresu technik chromatograficznych

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedż na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/208/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia MS Excel podstawowy (1 grupa) dla pracowników administracyjnych uczelni

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/207/2019/AEZ Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedż na pytania_1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/212/2019/AEZ Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Eksploatacja Zbiornikowców

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/211/2019/AEZ Przeprowadzenie wykładów fakultatywnych z zakresu prowadzenia inspekcji SIRE oraz CDI na zbiornikowcach

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/209/2019/AEZ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami pracodawców/przemysłu WN - 4

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/206/2019/AEZ Zapewnienie noclegów dla dwóch osób w Krakowie-4

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/202/2019/AEZ Studia podyplomowe z tematyki gospodarki odpadami / ekologistyki - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedż na pytania_1

Powiadomienie o zmianach_1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/196/2019/AEZ MS Excel dla HR - usługa społeczna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 W ramach projektu „Wykształcenie ma znaczenie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-ZR12/18)

Oświadczenie o stawce podatku VAT

Wzory oznakowania materiałówCRZP/250/2019/AEZ Zapewnienie noclegów w Warszawie 

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/237/2019/AEZ Szkolenie w zakresie zamówień publicznych -powtórne 

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/236/2019/AEZ Szkolenie w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy-powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/235/2019/AEZ Szkolenia w zakresie realizacji i rozliczania projektów z podziałem na zadania- powtórne 

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/231/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ewaluacji jakości działalności  naukowej

w świetle ustawy 2.0 - usługa edukacyjna – powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/215/2019/AEZ Szkolenia w zakresie realizacji i rozliczania projektów z podziałem na zadania

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/217/2019/AEZ Szkolenie w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/218/2019/AEZ Szkolenie w zakresie zamówień publicznych

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedż na pytania_1

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/195/2019/AEZ Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ewaluacji jakości działalności  naukowej w świetle ustawy 2.0 - usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/194/2019/AEZ Przeprowadzenie kursu Prince2 Foundation wraz z egzaminem - usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Odpowiedż na zapytania_1

Odpowiedż na zapytania_2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/193/2019/AEZ Szkolenie (kurs) dla pracowników UMG w zakresie specjalistycznego języka angielskiego

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/171/2019/AEZ Zapewnienie noclegów w Krakowie - 3

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz umowa

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/190/2019/AEZ Przeprowadzenie szkoleń (kursów) dla pracowników dydaktycznych w zakresie  znormalizowanych systemów zarządzania - 2

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/168/2019/AEZ Przeprowadzenie szkoleń (kursów) dla pracowników dydaktycznych w zakresie  znormalizowanych systemów zarządzania - usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni budynek F, II piętro, pok. 226 ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, do dnia 24.09.2019 r. do godz. 10:00. 04.10.2019r.

Zmiany w ogłoszeniu_1

Odpowiedż na pytania_1

Odpowiedż na pytania_2

Odpowiedż na pytania_3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/182/2019/AEZ Przeprowadzenie specjalistycznego kursu/szkolenia w zakresie żywienia klinicznego i metabolizmu (żywienie dojelitowe i pozajelitowe) - usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/157/2019/AEZ Przeprowadzenie studiów podyplomowych w zakresie Żywienia człowieka i dietetyki - usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Zmiana warunku udziału w postępowaniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/151/2019/AEZ Przeprowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie Żywienia klinicznego - usługa edukacyjna

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Termin ulega wydłużeniu do 05.09.2019r. 16.09 2019r.

Zmiana warunku udziału w postępowaniu

Zmiana tematycznego zakresu minimalnego oraz wzoru umowy (załacznik nr 2)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania

 W ramach projektu pt.: Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni finansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
.CRZP/221/2019/AEZ Szkolenie Specjalistyczne –  Matlab MLBE,SLBE,SLPM

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/225/2019/AEZ Szkolenie Specjalistyczne – Konfigurowanie i diagnostyka sterowników PLC i kontrolerów PAC. Platforma systemowa Wonderware cz.1 - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/210/2019/AEZ Szkolenie Specjalistyczne – Konfigurowanie i diagnostyka sterowników PLC i kontrolerów PAC. Platforma systemowa Wonderware cz.1

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


CRZP/136/2019/AEZ Szkolenie w zakresie modelowania zjawisk przepływowych w środowisku ANSY CFD Fluent

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/128/2019/AEZ Szkolenie AutoCAD stopień I i II oraz AutoCAD Electrical

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/127/2019/AEZ Szkolenie modelowanie zjawisk magneto-termo-sprężystych w środowisku Maxwell ANSYS

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 CRZP/116/2019/AEZ Szkolenia dla pracowników - Matlab - szkolenie specjalistyczne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/76/2019/AEZ Szkolenia dla pracowników dotyczące przygotowania wniosków o finansowanie projektów badawczych

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/54/2019/AEZ Kursy doskonalające znajomość języka angielskiego dla pracowników Wydziału Elektrycznego wraz z egzaminem - powtórne

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Odpowiedż na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/42/2019/AEZ Kursy doskonalające znajomość języka angielskiego dla pracowników Wydziału Elektrycznego wraz z egzaminem

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

  Pozostałe zamówienia na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w GdyniCRZP/132/2019/AEZ Wyjazd szkoleniowy Kompanii Reprezentacyjnej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Zamawiający w dniu 16.07 przesunąl termin składania i otwarcia ofert na 19.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/65/2019/AEZ Usługi hotelarskie w zakresie organizacji przez Uniwersytet Morski w Gdyni V Konferencji Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


CRZP/14/2019/AEZ Usługi hotelarskie w zakresie organizacji przez Uniwersytet Morski w Gdyni XVIII Krajowej Konferencji Elektroniki

Ogloszenie o zamówieniu pdf docx oraz wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych

Wytworzył informację:

A.Brunowicz
22.03.2019
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
Wytworzenie informacji:
UMG Zespół ds. Zamówień Publicznych, A.Brunowicz, piątek, 22 Marzec, 2019
Wprowadzenie:
a.bednarska-gloza, 22.03.2019
Ostatnia modyfikacja:
a.bednarska-gloza, 23.01.2020